Spice

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לעיון בקבצים נא ללחוץ על התיקייה: תיקיית קבצים

1 שאלות הכנה

איור 1: מעגל חשמלי מסדר ראשון

קיראו בעיון את הנספח המתייחס לתוכנת OrCAD SPICE. ענו על השאלות הבאות:

 1. כיצד נכנסים לחלון תוכנת Capture?
 2. כיצד להשתמש ב-help של התוכנה?
 3. תארו בקצרה תהליכי עבודה עם קבצי Capture:
  • יצירה.
  • פתיחה.
  • שמירה.
  • וסגירה.
 4. תארו בקצרה סוגי אנליזות הקיימות ב-OrCAD PSpice.
 5. הסבירו בקצרה את אופן השימוש בכל אחת מהאפשרויות מתחת ל-Options בחלון הראשי של התוכנה.
 6. תארו את השיטות האפשריות להצגת ערכים בתוכנה (למשל: 10-3 אפשר לרשום כ-1m).
 7. מנו את השיטות להגדיר תנאי התחלה בתוכנת ההדמיה.
 8. מה הם מקורות בלתי תלויים. באיזה ספרייה נמצאים המודלים שלהם?
 9. מה הם מקורות-תלויים, ציירו את הסימנים ורשמו את המשוואות שלהם.
 10. איזה התקני מוליכים למחצה בסיסיים מכילה תוכנת ההדמיה? מה השמות שלהם בתוכנה?
 11. הסבירו בקצרה מה הוא תכנון היררכי ומתי משתמשים בו.
 12. ציירו כיצד נראים הסימנים מתוך סרגל הכלים "Schematic page - editor" שמבצעים את הפעולות הבאות:
  1. השמת רכיבים כמו נגדים, קבלים וכו' מהספריות השונות.
  2. הוספת חוט למעגל שבסכמה.
  3. נתינת שמות לנקודות ברשת החיבורים של המעגל החשמלי שבסכמה.
  4. קביעת אדמה במעגל החשמלי שבסכימה.
 13. ציירו כיצד נראים הסימנים מתוך סרגל הכלים "PSpice" שמבצעים את הפעולות הבאות:
  1. ZOOM על איזור מסוים בגרף.
  2. ZOOM על כל הקווים שבגרף.
  3. הפיכת ציר X,Y להיות לוגריתמי.
  4. הוספת קו לגרף.
  5. הדלקת ה-Cursor.
 14. בצעו חישוב של המעגל באיור 1, כאשר פרמטרי המעגל הם: R1 = R2 = 10KΩ; C = 10μF. דירשו חישוב למצבים הבאים:
  1. מצב DC ,מתח כניסה הינו מתח DC של 5V.
  2. מצב מעבר TRANSIENT כאשר אות הכניסה הינו מתח DC של 5V. ניתוח זה יש לבצע עבור שני תנאי ההתחלה הבאים:
   • VC(0) = 0.
   • VC(0) = 5 V.
   עבור ניתוח זה יש לצייר את VO כפונקציה של הזמן.
  3. מצב תגובה לתדר AC ,מיצאו את פונקצית-התמסורת וציירו אותה כאשר ציר X הינו לוגריתמי וציר Y ליניארי. הציגו את תגובת האמפליטודה והפאזה.
   הערה: ביצוע הסימולציה הממוחשבת יתבצע במהלך המעבדה.
   כהכנה למעבדה: יש לתכנן את התחומים בזמן ובתדר עבורם יתבצע הניתוח, יש לנתח את כל המקרים באופן ידני ולהציג את התוצאות הצפויות.
 15. תארו בקצרה את מרכיבי חלון בקרת ה-DC ואת כרטיס הבקרה "אנליזת תופעת המעבר". הסבירו בקצרה את משמעותם.

2 ספרות

 1. נספח.
 2. נספחים נוספים.
 3. Help של ה-Capture.
 4. Help של ה-OrCAD Pspice.
 5. בחלון של ה-OrCAD Capture ניתן לבחור ב-Help -> Learning Capture על-מנת ללמוד את ה-OrCAD Capture – ממשק גרפי של ה-OrCAD PSpice.
 6. Capture User’s Guide (capug.pdf).
  הערה: על הקשר בין Capture ל-PSpice ניתן לקרוא בפרק "Using Capture with OrCAD PSpice".
 7. Pspice A/D User’s Guide (pspicead.pdf).
  הערה:
  שני המקורות הנ"ל נמצאים ב-http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/index.html
  כמו כן ניתן להוריד את ה-Student Version של PSpice מאותו האתר.
 8. מקורות נוספים:
  1. PSpice Optimizer User’s guide.
  2. PSpice Reference Manual.
  3. Converting MicroSim Schematics Designs to Capture Designs.
  4. Capture Quick Reference.
  5. PSpice Quick Reference.
  6. אתר החברה: http://www.cadence.com/