Horizon DHR

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
איור 1: Horizon Regulated Power Supply DHR 40-1 40V 1A Dual

ספק כח מיוצב של חברת הוריזון מודל DHR 40-1.

למידע נוסף ניתן לפנות לנספח.

להתעמקות (מעגל פנימי ורכיבים דיסקרטיים מהם עשוי ספק הכוח) ניתן לקרוא את המדריך למשתמש במצב מקוון (פורסם באישור החברה).

או לחלופין להזמין את המדריך למשתמש פיזית ע"י השאלה בין-ספרייתית של החוברת DHR series dual power supplies instruction manual.

1 מידע כללי

תפקידו לספק מתח ישר (DC) אשר מפעיל את המערכות האלקטרוניות, להלן תכונותיו:

 1. כולל שני ספקי-כוח נפרדים
 2. מגיע עד מתח ישר של 40V
 3. מגיע עד זרם ישר של 1A
 4. כולל מד-מתח ומד-זרם לכל ערוץ (ספק-כוח)
 5. ניתן לחבר אותם במקביל (ע"י העברה למצב Parallel) בכדי לקבל זרם פי 2 גבוה יותר (עד 2 אמפר), במקרה זה הספק-כוח הימני מתפקד בתור "אדון" ושולט על המתח וזרם המוצא של שני ספקי-הכוח
 6. ניתן לחבר את שני ספקי-הכוח בטור (כשהם במצב של Single) בעזרת כבלים כדי לקבל מתח פי 2 גבוה יותר (עד 80 וולט)

2 הערות

 1. כפי שרואים באיור 1 יש לו שני כפתורים:
  • כפתור כיוון המתח.
  • כפתור הגבלת זרם.
 2. כאשר רוצים לכוון את הגבלת הזרם יש ליצור קצר בספק-הכח ע"י קיצור יציאות הפלוס והמינוס בעזרת כבל בננות, אין צורך לנתק את המעגל לשם כך - ניתן לעשות זאת תוך כדי שהמעגל מחובר כיוון שהקצר יווצר רק בספק-הכח ולא במעגל.
  הערות:
  • לשים לב שתחום הגבלת הזרם הוא בין 0A ל-1.2A כיוון שהרבה סטודנטים מתבלבלים ולא מבינים שכשרשום 1. (כלומר נקודה ואחריה הספרה 1) זה אומר 0.1A (מילולית: אפס נקודה אחת) ולא אחד אמפר שלם.
  • כאשר מגיעים לזרם המירבי - הספק כוח הופך באופן אוטומטי לספק-זרם - כלומר הוא תמיד יוציא את הזרם המירבי שקבענו ולכן מתח-המוצא על העומס ישתנה בהתאם לערך נגד-העומס עפ"י הכלל: VLOAD=RLOAD·ILIMIT, אם לדוגמא קבענו מתח של 30V על ספק-הכוח והגבלת זרם של 1A, זה אומר שאם נשתמש בנגד של 30Ω נגיע לזרם המירבי ואם נקטין את הנגד למשל ל-10Ω אז מתח המוצא לא יהיה 30V אלא יהיה VOUT=10Ω·1A=10V.
 3. לא מומלץ להסתמך על מד-המתח ומד-הזרם של ספק-הכוח כיוון שהם אנלוגיים ולכן לא נוח לקרוא אותם, במקרה זה רצוי להתחבר לרמ"סים.

3 הסבר על הווסתים והמחוונים

שם פונקציה
Power Switch
מתג כיבוי-הדלקה של שני ספקי הכח. כאשר דלוק הנורה צריכה לפעול
V. ADJ potentiometer
מאפשר כיוונון רציף של מתח המוצא בין 0 ל-105% מ-Vomax
C. LIMIT
מאפשר כיוונון רציף של זרם המוצא בין 5% ל-110% מ-Imax
SINGLE/PARALLEL switch
 • עמדת SINGLE - מאפשרת לכל ספק-כח לתפקד באופן עצמאי
 • עמדת PARALLEL - ספק-הכוח הימני מתפקד בתור "אדון" (master) וספק-הכוח השמאלי מתפקד בתור "עבד" (slave).
 • עמדה אמצעית - רק ספק-כוח "אדון" מתפקד
DC Voltmeters
מציין את מתח המוצא של ספק-הכוח
DC Ammeters
מציין את זרם המוצא של ספק הכוח
1.25 A (SB) fuse
ממוקם על הראשוני של השנאי. מונע נזק עקב תקלה פנימית