מידע כללי

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רישום ציונים

ישנה חוברת בה רשומים שמות הסטודנטים, מספרי הזוגות שלהם, והציונים השונים עבור המעבדה.

חוברת זו אמורה לשמש אך ורק בתור גיבוי וצריך לעדכן את הציונים במודל עד שבוע מקבלת הדו"ח המסכם ושבועיים מזמן ביצוע הניסוי. מדריך שלא יעמוד במטלה לא יחודש מינויו בסמסטר הבא.

עדכון הציונים והמשוב במודל מייעל את הקורס באופנים הבאים:

  • הסטודנטים יקבלו משוב בעיקר על הדו"ח המסכם והביצוע והם יוכלו לראות את הציונים והמשוב בעצמם במקום לשלוח מיילים ולרדוף אחרי עוזרי-ההוראה.
  • על אף אדם אחר לא תוטל האחריות של לעדכן במודל בתום הסמסטר את כל אלפי הציונים (ציוני מכין+בוחן (ידני)+ביצוע+מסכם כפול 10 ניסויים כפול בין מאה למאתיים סטודנטים בסמסטר אביב).
  • ניתן יהיה לעקוב אחר הסטטיסטיקות במהלך הסמסטר ולתקן בעיות בזמן-אמת (כגון ציונים חסרים).