שאלות לדוגמא מעגלים בזרם חילופין

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1 שאלות

1.1 מעגלי סינון

איור 1: מעגל RC - מסנן מעביר גבוהים (HPF) עם כניסת זרם-חילופין
איור 2: מעגל RC - מסנן מעביר נמוכים (LPF) עם כניסת זרם-חילופין

באיור 1 ובאיור 2 מתוארים שני מעגלי סינון: מעביר גבוהים ומעביר נמוכים בהתאמה.

1.1.1 תדר הברך

מה הביטוי לתדר הברך? מה הביטוי לתדר הברך הזוויתי? מה המשמעות של תדרך הבר? מהו הפרש הפאזה בין המתח על הקבל ובין המתח על הנגד בתדר הברך? מה פאזות האותות במוצא הקבל והנגד בתדר הברך?

1.1.2 פונקציית תמסורת

מהן פונקציות התמסורת של המעגלים?

1.1.3 פונקציית תמסורת

כיצד מושפעות פאזות ואמפליטודות המוצאים (נגד או קבל) עם שינוי ערכי הרכיבים (קבל, נגד)

1.2 מעגל מזיז מופע

איור 3: מעגל מזיז מופע

1.2.1 חישוב אמפליטודה

נתון המעגל באיור 3, כאשר נתון: R1=R2, האמפליטודה על הנגד R1 שווה 2.5V. מהי האמפליטודה של מתח המוצא Vout ?

1.2.2 חישוב היסט מופע

נתון המעגל באיור 3, כאשר נתון: R1=R2 ובנוסף: R=4kΩ, C=100nF, f=3kHz. מהו היסט המופע של המוצא ביחס למקור?

1.3 מעגלי סינון מעבירי-פס (מעגל תהודה RLC טורי)

איור 4: מעגל RLC

באיור 4 נראה מעגל-תהודה RLC טורי, כאשר המוצא יכול להיות על כל אחד מהרכיבים:

1.3.1 חישוב התנגדות

נתון:

  • משרן L=84mH
  • קבל C=8.3nF

אמפליטודת הכניסה הינה 2V. אמפליטודת הקבל בתדר התהודה הינה 5V. מהו ערך הנגד R?

1.3.2 חישוב פרמטרים שונים

נתון:

  • משרן L=84mH
  • קבל C=8.3nF
  • נגד R=300Ω

מהו תדר התהודה f0? מהו תדר התהודה הזוויתי wo? מהו גורם הטיב Q ? מהו רוחב הפס ברדיאנים ובהרצים? מה הקשר בין הפרמטרים השונים?

1.3.3 ביטויי מתח הרכיבים

מהן האמפליטודות של פונקציות התמסורת על הנגד והקבל בתדר התהודה?

2 תשובות

2.1 מעגל מזיז מופע

2.1.1 חישוב אמפליטודה

2.5V

2.1.2 חישוב היסט מופע

164.89°-