שאלות לדוגמא מעגלים בזרם חילופין

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1 שאלות

1.1 מעגל מזיז מופע

איור 1: מעגל מזיז מופע

1.1.1 חישוב אמפליטודה

נתון המעגל באיור 1, כאשר נתון: R1=R2, האמפליטודה על הנגד R1 שווה 2.5V. מהי האמפליטודה של מתח המוצא Vout ?

1.1.2 חישוב היסט מופע

נתון המעגל באיור 1, כאשר נתון: R1=R2 ובנוסף: R=4kΩ, C=100nF, f=3kHz. מהו היסט המופע של המוצא ביחס למקור?

1.2 מעגלי סינון מעבירי-פס (מעגל תהודה RLC טורי)

איור 2: מעגל RLC

באיור 2 נראה מעגל-תהודה RLC טורי, כאשר המוצא יכול להיות על כל אחד מהרכיבים:

1.2.1 חישוב התנגדות

נתון:

  • משרן L=84mH
  • קבל C=8.3nF

אמפליטודת הכניסה הינה 2V. אמפליטודת הקבל בתדר התהודה הינה 5V. מהו ערך הנגד R?

1.2.2 חישוב פרמטרים שונים

נתון:

  • משרן L=84mH
  • קבל C=8.3nF
  • נגד R=300Ω

מהו תדר התהודה f0? מהו תדר התהודה הזוויתי wo? מהו גורם הטיב Q ? מהו רוחב הפס ברדיאנים ובהרצים? מה הקשר בין הפרמטרים השונים?

1.2.3 ביטויי מתח הרכיבים

מהן האמפליטודות של פונקציות התמסורת על הנגד והקבל בתדר התהודה?

2 תשובות

2.1 מעגל מזיז מופע

2.1.1 חישוב אמפליטודה

2.5V

2.1.2 חישוב היסט מופע

164.89°-