שאלות לדוגמא מדידות בשנאי הספק

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1 שאלות

1.1 השראות הדדית וקוטביות

איור 1: סכימה של שנאי

באיור 1 מתוארת סכימה של שנאי, נא לחשב את ההשראות-ההדדית בהנחה שגורם-הצימוד הוא 0.7, הסליל הראשוני הוא 9.4H והסליל השניוני הוא 6.3H. כמו-כן נא לסמן את הקוטביות המתאימה של השנאי:

 1. חיסורית
 2. חיבורית
 3. חיובית
 4. שלילית

תשובה

1.2 חישוב גורם הספק

איור 2: מערך לבדיקת שנאי

באיור 2 מופיע מערך לבדיקת שנאי. נא לחשב את גורם-ההספק בהנחה שמד-ההספק באיור מדד 12.6 וואט, מד-המתח מדד 8.2 וולט, ומד-הזרם מדד 2.049 אמפר, כמו-כן נא לרשום את היחידות המתאימות.

תשובה

1.3 חישוב כריכות בשנאי

נתון שנאי אידיאלי שגודל ערך מתח הכניסה שלו הוא פי 3.84 מזרם המוצא שלו, ישנן X כריכות בסליל הראשוני ו-4 ליפופים בשניוני.

נא לחשב את X בהנחה שהספק המוצא הוא 24W וערך זרם הכניסה הוא 5A.

תשובה

1.4 מציאת קוטביות

איור 3: בדיקת קוטביות לשנאי

בהתאם למערך-המדידה באיור 3 מדדו את המתחים הבאים:

הדקים מתח
V1 14
V2  ?
V3 17

נא לחשב את ערכו של V2 ולבחור את קוטביות המעגל המתאימה אם ידוע ש-V1 הוא באותו המופע כמו V3:

 1. חיסורית
 2. חיבורית
 3. חיובית
 4. שלילית

תשובה

1.5 תיאום עכבות

איור 4: מעגל תמורה של שנאי אשר כולל בתוכו רכיב של שנאי-אידיאלי (קו-מקווקוו)

במעגל התמורה של שנאי כפי שרואים באיור 4 אנו מעוניינים לעשות תיאום עכבות, כלומר שהנגד R1 בכניסה יהיה שווה ערך לנגד R2 במוצא, כדי להגיע להספק המירבי.

נתעלם מהרכיבים ההשראותיים X1 ו-X2.

נא לחשב את יחס-ההשנאה (a) במידה והתנגדות הכניסה שווה 64Ω ואילו התנגדות המוצא שווה 6400Ω.

תשובה

1.6 מידול שנאי אמיתי

בכדי ליצור מודל סימולציה עבור שנאי אמיתי צריך לערוך מדידות על השנאי כדי לשלוף את הפרמטרים המתאימים.

נא לסמן איזה פרמטרים שולפים עבור המדידה המתאימה.

אין להשתמש באותה התשובה יותר מפעם אחת!

ניסוי פרמטר פרמטרים אפשריים
ניסוי ריקם
 1. לדעת את מסלול הזרימה המגנטית הנכון בתוך השנאי
 2. למצוא את הפסדי הליבה
 3. למצוא פי כמה גדל או קטן המתח ביציאה של השנאי לעומת המתח המיושם בכניסה אליו
 4. לבדוק מתי נוצר קצר שישרוף את הפיוז בתוך השנאי
 5. לדעת היכן הקוטב הצפוני/דרומי של השדה המגנטי של כדור הארץ
 6. לבדוק האם השנאי פועל בוואקום (ריק)
 7. לבדוק האם זרם ישר יכול ליישר את הליפוף של החוטים
 8. לבדוק האם השנאי נכנס להִיסְטֶרְיָה כשמחברים אותו למתח
 9. לשלוף את בזבוז ההספק הפנימי של כל אחד מסלילי השנאי
 10. לסמן את הכניסות והיציאות הפיזיות של השנאי
 11. למצוא את תלות צפיפות השדה המגנטי בעוצמת השדה המגנטי
מדידת תמסורת הליפופים (יחס השנאה)
ניסוי קצר
מדידת קוטביות
מדידת התנגדות הליפופים בזרם ישר
הכרת השנאי
הצגת אופיין ההסטרזיס

תשובה

1.7 משולש הספקים

נא להתאים את שמות ההספקים במשולש ההספקים

אין להשתמש באותה התשובה יותר מפעם אחת!

פעולה תכונה תכונות אפשריות
סיכום וקטורי של כל הספקי הרכיבים ההיגביים במעגל
 1. הספק חסר-משמעות
 2. הספק עיוור
 3. הספק מדומה
 4. הספק פעיל
סיכום וקטורי של הפרש הספקי הרכיבים ההיגביים והטהורים במעגל
סיכום וקטורי של כל הספקי הנגדים הטהורים במעגל
סיכום וקטורי של כל הספקי הרכיבים במעגל

תשובה

1.8 שנאי

איור 5: שנאי

נא לבחור את התשובות המתאימות בנושא השנאי שבאיור 5.

אין להשתמש באותה התשובה יותר מפעם אחת!

פעולה/מושג אפשרות אפשרויות
שם השנאי
 1. קוריאה
 2. שנאי עצמי
 3. הדק 2 מחובר למוליך האפס
 4. חיבור למתח של 110V במקום 220V
 5. שנאי הספק
 6. חיבור לשנאי בידוד
 7. שנאי בידוד
 8. וואריאק
 9. שנאי תלת-מופעי
 10. הדק 2 מחובר למוליך הפאזה
 11. ווראקטור
חיבור תקני
דרך התגברות על חיבור לא תקני
סוג השנאי

תשובה

1.9 הבדלים בין ניסויי קצר וריקם

נא לסמן את ההבדלים בין ניסוי קצר וניסוי ריקם, לבחור אך ורק אפשרות אחת עבור כל עמודה.

ריקם קצר אפשרויות
 1. מחברים את הכניסה ליציאה
 2. התנגדות מוצא אפסית
 3. התנגדות מוצא אינסופית
 1. הפסדי ליבה אינם חלק ממודל השנאי
 2. מזניחים הפסדי ליבה
 3. מודדים הפסדי ליבה
 1. מתח מאוד נמוך בצד השניוני
 2. אין השפעה בין הסלילים משני הצדדים
 3. עלול ליצור מתח מאוד גבוה בצד השניוני

תשובה

1.10 עקומת חשל מגנטי

איור 6: עקומת חשל ללא סימונים

נא לסמן את הערכים המתאימים בטבלה בהתאם לאיור 6 של עקומת חֶשֶׁל מַגְנֵטִי (magnetic hysteresis):

ציר שם הפרמטר בציר שמות אות לסימון הפרמטר אותיות יחידת הפרמטר בציר יחידות
אוֹרְדִינָטָה
 1. ההיסטרזיס המגנטי
 2. צפיפות השטף המגנטי
 3. חַלְחַלּוּת (פֶּרְמֵאַבִּילִיּוּת) מגנטית
 4. עוצמת השדה המגנטי
 1. μ
 2. B
 3. M
 4. H
 1. Ampere/metre
 2. Tesla·Metre/Ampere
 3. Henry
 4. Tesla
אַבְּסִיסָה
היחס בין הציר האנכי לאופקי

תשובה

1.11 חישובי שנאי בהתאם לסקופ

איור 7: מערך לתצוגת צורות גל השנאי על משקף התנודות
איור 8: גרף מתח וזרם של שנאי (קוד הגרף)

באיור 7 נתון מערך למדידת צורת המתח (בין T1 לבין T2) והזרם (בין In1 לבין T1) באמצעות משקף תנודות על שנאי המחובר לרשת החשמל הישראלית.

תוצאות המדידה מוצגות באיור 8.

נתון שהתנגדות הריאוסטט R1 היא 190Ω

 1. מהו הזרם דרך הראשוני של השנאי באמפר?
 2. מהי ההשראות העצמית של הסליל הראשוני בהנרי?

תשובה

1.12 מציאת זווית מופע בהתאם לקוטביות

איור 9: אות כניסה לשנאי (קוד הגרף)

נא לחשב את זווית המופע בשניוני (מוצא השנאי) ברגע t0 במעלות.

יש לשים לב לדברים הבאים:

 • באיור 9 מופיע שנאי עם הסכם הנקודות.
 • ברקע של איור 9 (אין קשר ישיר בין הסינוס ואיור השנאי) מופיע מחזור יחיד ושלם של אות כניסה סינוסואידלי בעל משרעת 1Vp-p
 • בצד שמאל של איור 9 רשום המתח של אות-הכניסה אשר מופיע ברגע מסויים (t0) בכניסת השנאי.

הערה: התשובה היא מספר שלם אי-שלילי.

תשובה

 

2 תשובות

2.1 תשובה להשראות הדדית וקוטביות

נתון:

 1. [math]k=0.7[/math]
 2. [math]L_1=9.4\,H[/math]
 3. [math]L_2=6.3\,H[/math]
 4. צ"ל את M

נחשב:

[math]M=k\cdot\sqrt{L_1\cdot L_2}=0.7\cdot\sqrt{9.4\cdot6.3}[/math]

ונקבל:

[math]M=5.387\,H[/math]

ולגבי הקוטביות:

 1. חיסורית - הנקודות באותו המיקום כמו באיור 1 לכן זוהי התשובה.
 2. חיבורית - הנקודות לא באותו המיקום, לכן זוהי לא התשובה.
 3. חיובית - אין כזו קוטביות.
 4. שלילית - אין כזו קוטביות.

2.2 תשובה לחישוב גורם הספק

נתון:

 1. הספק פעיל P=12.6W
 2. מתח 8.2V
 3. זרם 2.049A
 4. צריך למצוא את גורם-ההספק PF = Power Factor

נשתמש בנוסחא של משולש ההספקים:

[math]Power Facotr=PF=\frac{P}{S}=\frac{P}{V\cdot I}=\frac{12.6}{8.2\cdot2.049}[/math]

ונקבל:

[math]PF=0.75[/math]

ערך זה הוא חסר יחידות כיוון שהוא מחושב עפ"י הספק חלקי הספק.

כמו-כן, כדי לוודא את התשובה בודקים שגורם-ההספק אכן יוצא בין 0 ל-1.

2.3 תשובה לחישוב כריכות בשנאי

נסדר את כל הנתונים בטבלה, כאשר אנו מניחים בתור ברירת-מחדל שהראשוני הוא הכניסה והשניוני הוא המוצא.

מדד סְלִיל רִאשׁוֹנִי / כניסה סְלִיל שְׁנִיּוֹנִי / מוצא
מס' ליפופים X 4
מתח 3.84·IOUT VOUT
זרם 5A IOUT
הספק PIN 24W

הצעד הראשון כדי לפתור בעיה זו הוא שלושת המילים הראשונות בשאלה: "נתון שנאי אידיאלי", כלומר אין הפסדים בשנאי ולכן ההספק במוצא שווה להספק בכניסה:

[math]P_{OUT}=P_{IN}=24\,Watt[/math]

מכאן ניתן לרשום נוסחא עבור הספק-הכניסה אשר מורכב ממכפלת מתח-הכניסה וזרם-הכניסה:

[math]P_{IN}=V_{IN}\cdot I_{IN}[/math]

נציב ערכים:

[math]24=(3.84\cdot I_{OUT})\cdot(5)[/math]

נשלוף את הנעלם IOUT:

[math]I_{OUT}=\frac{24}{3.84\cdot5}=1.25\,A[/math]

ועכשיו יש לנו שתי דרכים:

2.3.1 הדרך הארוכה

עכשיו נוכל לכתוב את הנוסחא עבור הספק-המוצא אשר מורכב ממכפלת מתח-המוצא וזרם-המוצא:

[math]P_{OUT}=V_{OUT}\cdot I_{OUT}[/math]

נציב ערכים:

[math]24=V_{OUT}\cdot1.25[/math]

נשלוף את הנעלם VOUT:

[math]V_{OUT}=\frac{24}{1.25}=19.2\,V[/math]

ולבסוף אנו יודעים שיחס הליפופים הוא כיחס המתחים:

[math]\frac{N_{OUT}}{N_{IN}}=\frac{V_{OUT}}{V_{IN}}[/math]

נציב ערכים:

[math]\frac{4}{X}=\frac{19.2}{3.84\cdot I_{OUT}}=\frac{19.2}{3.84\cdot1.25}=\frac{19.2}{4.8}=4[/math]

ונשלוף את X:

[math]X=\frac{4}{4}=1[/math]

2.3.2 הדרך הקצרה

ברגע שמצאנו את זרם-המוצא, אנו יודעים שיחס-הכריכות הוא ההופכי של יחס-הזרמים:

[math]\frac{N_{OUT}}{N_{IN}}=\frac{I_{IN}}{I_{OUT}}[/math]

נציב ערכים:

[math]\frac{4}{X}=\frac{5}{1.25}=4[/math]

נשלוף את X:

[math]X=\frac{4}{4}=1[/math]

2.3.3 ווידוא התשובה

שלב אחרון יהיה למלא את הטבלה כדי לראות שהכל בסדר:

מדד סְלִיל רִאשׁוֹנִי / כניסה סְלִיל שְׁנִיּוֹנִי / מוצא
מס' ליפופים 1 4
מתח 4.8 19.2
זרם 5A 1.25
הספק 24W 24W

ואכן רואים את הדברים הבאים:

 1. יחס הליפופים הוא כיחס המתחים.
 2. יחס הזרמים הוא כיחס ההופכי של המתחים והליפופים.
 3. ההספקים זהים (עבור שנאי אידיאלי).
 4. מכפלת המתח והזרם מתאימה להספק עבור כל אחד מהסלילים.

2.4 תשובה למציאת קוטביות

איור 10: מעגל תמורה למערך הבדיקה של קוטביות שנאי באיור 3

במדידת הקוטביות באיור 3 אנו בסך-הכל מודדים האם המתחים מתחברים או מתחסרים.

ניתן להתייחס למערך-בדיקה זה בתור מעגל טורי עם שני נגדים, כפי שרואים באיור 10 שם מחובר רמ"ס (V) בין שני הדקי-המעגל.

אם:

משוואה 1: [math]V_{DMM}=V_1+V_2[/math]

זוהי קוטביות חיבורית.

ואם:

משוואה 2: [math]V_{DMM}=|V_1-V_2|=|V_2-V_1|[/math]

זוהי קוטביות חיסורית.

כיוון שמחובר Variac, ובנוסף אליו מחובר גם שנאי-בידוד יחד עם שנאי-הספק, המתח במעגל חייב להיות מתח-חילופין (AC).

כיוון שאנו-מודדים מתח-חילופין - אין לו קוטביות, לכן ערך ה-RMS שלו הוא תמיד חיובי.

אם נתון בשאלה שסכום-המתחים במעגל V3 הוא גדול מ-V1 ננסה להתאים את שתי האפשרויות:

2.4.1 קוטביות חיבורית

נציב את הנתונים במשוואה 1 ונקבל:

[math]17=V_2+14[/math]

[math]V_2=17-14=3\,V[/math]

2.4.2 קוטביות חיסורית

נציב את הנתונים במשוואה 2 ונקבל:

[math]17=|14-V_2|[/math]

אין שום ערך חיובי אשר ייתן את התוצאה הנ"ל. ננסה את הצורה השנייה של משוואה 2 ונקבל:

[math]17=|V_2-14|[/math]

[math]17=31-14[/math]

כלומר:

[math]V_2=31\,V[/math]

בקוטביות הפוכה.

2.4.3 התשובה הנכונה

כיוון שרשום בשאלה ש-V1 ו-V3 הם באותו-המופע, זה אומר ש-V2 חייב להתאים רק למשוואה 1.

ואילו עבור משוואה 2 אם מתח V2 גדול מ-V1 - המופע של V3 ייתהפך ביחס ל-V1, כדי לראות זאת ניתן "לדמיין" באיור 10 שקיים מתח-חילופין שלילי ולכן בקוטביות-חיסורית נראה:

[math]V_{DMM}=(+14)+(-31)=-17[/math]

כלומר בקוטביות החיסורית קיבלנו סימן שונה עבור V1 ו-V3, יצא לנו 14 ומינוס 17 בהתאמה.

ואילו בקוטביות חיבורית נראה:

[math]V_{DMM}=(+14)+(+3)=+17[/math]

כלומר הסימנים של V1 ו-V3 מתאימים כפי שנתון בשאלה.

2.5 תשובה לתיאום עכבות

נתון:

 • R1=64Ω
 • R2=6400Ω

כיוון שלא נתון שיש הפסדים לשנאי, אנו יודעים שההספק בכניסה צריך להיות שווה להספק במוצא:

[math]P_{IN}=P_{OUT}[/math]

כלומר:

[math]\frac{V_{IN}^2}{R_{1}}=\frac{V_{OUT}^2}{R_{2}}[/math]

אנו יודעים שיחס ההשנאה לפי מה שרשום באיור 4 הוא a:1 ולכן:

[math]a=\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}[/math]

לכן נפריד אגפים, מתחים לחוד והתנגדויות לחוד, כך שהנוסחא תיראה כמו יחס-הההשנאה:

[math]\frac{V_{IN}^2}{V_{OUT}^2}=\frac{R_{1}}{R_{2}}[/math]

כלומר:

[math]\Bigg(\frac{V_{IN}}{V_{OUT}}\Bigg)^2=\frac{R_{1}}{R_{2}}[/math]

נציב את יחס-ההשנאה ונקבל:

[math]a^2=\frac{R_{1}}{R_{2}}[/math]

נחלץ את יחס ההשנאה:

[math]a=\sqrt{\frac{R_{1}}{R_{2}}}[/math]

נציב את הערכים הנתונים בשאלה:

[math]a=\sqrt{\frac{64}{6400}}=\sqrt{\frac{1}{100}}=\frac{1}{10}=0.1[/math]

2.6 תשובה למידול שנאי אמיתי

ניסוי פרמטר הסבר פרמטרים אפשריים
ניסוי ריקם 2 למצוא את הפסדי הליבה אשר הופכים לבעלי משמעות בעת יישום מתחים גבוהים. תשובה 6 אינה נכונה - שנאי פועל על עיקרון השראות מגנטית שתמיד אמור לפעול בוואקום אך זו לא המטרה של ניסוי ריקם (אין להתבלבל בין רִיק שזהו וואקום לבין ניסוי ריקם!).
 1. לדעת את מסלול הזרימה המגנטית הנכון בתוך השנאי
 2. למצוא את הפסדי הליבה
 3. למצוא פי כמה גדל או קטן המתח ביציאה של השנאי לעומת המתח המיושם בכניסה אליו
 4. לבדוק מתי נוצר קצר שישרוף את הפיוז בתוך השנאי
 5. לדעת היכן הקוטב הצפוני/דרומי של השדה המגנטי של כדור הארץ
 6. לבדוק האם השנאי פועל בוואקום (ריק)
 7. לבדוק האם זרם ישר יכול ליישר את הליפוף של החוטים
 8. לבדוק האם השנאי נכנס להִיסְטֶרְיָה כשמחברים אותו למתח
 9. לשלוף את בזבוז ההספק הפנימי של כל אחד מסלילי השנאי
 10. לסמן את הכניסות והיציאות הפיזיות של השנאי
 11. למצוא את תלות צפיפות השדה המגנטי בעוצמת השדה המגנטי
 12. למצוא את הפסדי הליפופים
מדידת תמסורת הליפופים (יחס השנאה) 3 למצוא פי כמה גדל או קטן המתח ביציאה של השנאי לעומת המתח המיושם בכניסה אליו.
ניסוי קצר 9 לשלוף את בזבוז ההספק הפנימי של כל אחד מסלילי השנאי. גם תשובה 12 יכולה להיות נכונה, אך משתמשים בה בתשובה אחרת ובנוסף בניסוי זה משתמשים במד הספק ולכן תשובה זו מתאימה יותר. כמו-כן תשובה 4 אינה נכונה כיוון שלפיוז ⏛ יש ערך מוגדר ולכן ניתן לדעת מתי הוא יישרף ע"י קריאת הערך עליו מבלי לערוך ניסוי בנושא.
מדידת קוטביות 1 לדעת את מסלול הזרימה המגנטית הנכון בתוך השנאי. תשובה 5 אינה נכונה כיוון שבשביל זה נועד מצפן.
מדידת התנגדות הליפופים בזרם ישר 12 למצוא את הפסדי הליפופים. תשובה 9 אינה מתאימה כיוון שכאן לא משתמשים במד הספק. בנוסף תשובה 7 אינה נכונה כיוון שהליפופים כשמם כן הם - מלופפים ולא אמורים ליישר אותם.
הכרת השנאי 10 לסמן את הכניסות והיציאות הפיזיות של השנאי בסכימה שלו כדי לראות שאנו יודעים לקרוא את השרטוט שלו ולחבר את כל החוטים ליציאות/כניסות המתאימות.
הצגת אופיין ההסטרזיס 11 למצוא את תלות צפיפות השדה המגנטי בעוצמת השדה המגנטי שזהו הגרף של B-H. תשובה 8 אינה נכונה כיוון שהשנאי אמנם "מרגיש" השראות מגנטית אך אין לו רגשות כמו בהיסטריה.

2.7 תשובה למשולש הספקים

איור 11: משולש ההספקים

כדי להבין טוב יותר מה זה משולש הספקים רצוי לשנן את איור 11 ולעיין בנספח.

פעולה תכונה הסבר תכונות אפשריות
סיכום וקטורי של כל הספקי הרכיבים ההיגביים במעגל 2 הספק עיוור כיוון שאלו רכיבים אשר לא מבזבזים הספק כגון סליל וקבל, במחזורים החיוביים של מתח-המקור הסינוסואידלי הם אוגרים אנרגיה ובמחזורים השליליים הם מחזירים את האנרגיה האגורה בחזרה למעגל - כלומר הממוצע שלהם הוא אפס ולכן זהו הספק עיוור אשר לא רואים במד הספק.
 1. הספק חסר-משמעות
 2. הספק עיוור
 3. הספק מדומה
 4. הספק פעיל
סיכום וקטורי של הפרש הספקי הרכיבים ההיגביים והטהורים במעגל 1 הספק חסר-משמעות כיוון שאין משמעות פיזיקלית להפרש של הספקים טהורים (שכן מבזבזים הספק) והספקים היגביים (שאינם מבזבזים הספק).
סיכום וקטורי של כל הספקי הנגדים הטהורים במעגל 4 הספק פעיל, זהו ההספק אשר עובד בפועל ופולט חום כתוצאה מכך, דבר זה מתרחש אך ורק על נגדים ולא על רכיבים היגביים כגון סליל וקבל (אלא אם כן יש להם התנגדות פרזיטית).
סיכום וקטורי של כל הספקי הרכיבים במעגל 3 הספק מדומה זהו הסיכום הווקטורי של שני סוגי ההספקים האחרים, הוא רק מדומה (Apparent) כלומר כשמודדים את המעגל זה נראה כאילו זהו ההספק שמתבזבז במעגל, אך זה לא נכון - רק ההספק הפעיל מתבזבז במעגל.


2.8 תשובה לשנאי

פעולה/מושג אפשרות הסבר אפשרויות
שם השנאי 8 וואריאק שהיה שם-רשום של שנאי-עצמי משתנה. תשובה 1 אינה נכונה למרות שיש לשני שמות אלו את כמעט אותן האותיות, ותשובה 11 אינה נכונה כיוון שווראקטור זהו קבל אשר משנה את קיבולו בתלות במתח (ללא קשר לחומר הנלמד).
 1. קוריאה
 2. שנאי עצמי
 3. הדק 2 מחובר למוליך האפס
 4. חיבור למתח של 110V במקום 220V
 5. שנאי הספק
 6. חיבור לשנאי בידוד
 7. שנאי בידוד
 8. וואריאק
 9. שנאי תלת-מופעי
 10. הדק 2 מחובר למוליך הפאזה
 11. ווראקטור
חיבור תקני 3 הדק 2 מחובר למוליך האפס, כיוון שכפי שרואים באיור 5 הדקים 2 ו-4 הם מקוצרים ולכן המשתמש יכול לנגוע בטעות בהדק זה ואם הוא היה מחובר למוליך הפאזה כפי שרשום בתשובה 10 (שהיא לא נכונה) המשתמש עלול היה להתחשמל (דרך הרצפה).
דרך התגברות על חיבור לא תקני 6 חיבור לשנאי בידוד, אשר תפקידו לבודד את המעגל ע"י הצפה של המתח וכך אין אפשרות להתחשמל דרך הרצפה כיוון שאין סגירת מעגל עם רשת החשמל במקרה זה. תשובה 4 אינה נכונה כיוון שהיא אולי תקטין את המתח ולכן גם את הזרם אך עדיין היא עלולה לגרום להתחשמלות בעת חיבור לא תקני.
סוג השנאי 2 שנאי עצמי, רואים שיש לנו כאן מחלק מתח השראותי ולכן זהו שנאי אשר משנה את יחס הכריכות שלו ע"י שינוי נקודת הייחוס בסליל שלו עצמו ולכן זהו שנאי עצמי. תשובה 5 לא נכונה כיוון שבשנאי-הספק יש בידוד גלווני בין הכניסה והמוצא מה שאין כאן ומאותה הסיבה גם תשובה 7 אינה נכונה. תשובה 9 אינה נכונה כיוון שיש כאן רק 2 כניסות ו-2 יציאות ואילו בתלת-פאזי צריכות להיות לפחות 3.

2.9 תשובה להבדלים בין ניסויי קצר וריקם

ריקם הסבר לריקם קצר הסבר לקצר אפשרויות
3 התנגדות מוצא אינסופית כיוון שבניסוי "ריקם" המוצא הוא "ריק" - לא מחברים שום דבר ולכן ההתנגדות היא התנגדות האוויר. 2 התנגדות מוצא אפסית כיוון שבניסוי "קצר" יוצרים "קצר" במוצא, וקצר הוא התנגדות החוטים שהיא אפסית.
 1. מחברים את הכניסה ליציאה
 2. התנגדות מוצא אפסית
 3. התנגדות מוצא אינסופית
3 בניסוי ריקם יש נתק, לכן מגיעים למתח המירבי של השנאי ואז לפי מעגל התמורה באיור 4 רואים שנופל מפל מתח גדול על החלק של הליבה (מסומן באות c מלשון core - ליבה) ולכן ניסוי זה נועד למדוד הפסדי ליבה. 2 בניסוי קצר המתח הוא מאוד נמוך (לפי חוק אוהם התנגדות נמוכה מניבה מפל-מתח נמוך) ולכן ההפסדים המגנטיים של הליבה הם זניחים לפי איור 4.
 1. הפסדי ליבה אינם חלק ממודל השנאי
 2. מזניחים הפסדי ליבה
 3. מודדים הפסדי ליבה
3 עלול ליצור מתח מאוד גבוה בצד השניוני כיוון שמגיעים למתח המירבי של השנאי והוא יכול להכפיל פי a (יחס-ההשנאה) את המתח בכניסה למתח גבוה ומסוכן. 1 מתח מאוד נמוך בצד השניוני כיוון שהמתח בצד הראשוני הוא מאוד נמוך בניסוי כזה ולכן יחס-ההשנאה יניב מתח נמוך גם במוצא.
 1. מתח מאוד נמוך בצד השניוני
 2. אין השפעה בין הסלילים משני הצדדים
 3. עלול ליצור מתח מאוד גבוה בצד השניוני

2.10 תשובה לעקומת חשל מגנטי

ציר שם הפרמטר בציר אות לסימון הפרמטר יחידות הפרמטר בציר
ציר אנכי 2: צפיפות השטף המגנטי 2: B 4: Tesla
ציר אופקי 4: עוצמת השדה המגנטי 4: H 1: Ampere/metre
היחס בין הציר האנכי לאופקי 3: חַלְחַלּוּת (פֶּרְמֵאַבִּילִיּוּת) מגנטית 1: μ 2: Tesla·Metre/Ampere

2.11 תשובה לחישובי שנאי בהתאם לסקופ

2.11.1 מהו הזרם דרך הראשוני

אנו רואים באיור 8 שני גרפים. לא כתוב אם זה מתח או זרם, אך אנו יודעים שבסליל המתח תמיד מקדים את הזרם (הפוך מקבל).

לכן ברור לנו שהגרף הירוק (הקטן יותר) מיצג את המתח, כיוון שהוא מקדים ב-90° את הגרף הצהוב (הגדול יותר).

הסקופ אינו יכול למדוד זרם, כיוון שהתנגדות הכניסה שלו היא מאוד גבוהה, הוא יכול למדוד אך ורק מתח ולכן שני הגרפים הם למעשה מתחים. הגרף הצהוב מייצג את הזרם והוא למעשה המתח הנופל על הנגד למדידת זרם R1.

כלומר כדי לחשב את הזרם העובר דרך נגד R1 יש להשתמש בחוק אוהם:

[math]I_{R1}=\frac{V_{R1}}{R_1}[/math]

כאשר המתח על R1 (המייצג את הזרם) מצויין באיור 8 בתור המספר הראשון (סליחה עם עוורי הצבעים, אשר יוכלו לדעת איזה מספר שייך לאיזה גל על-פי גובה הגל).

כלומר הזרם דרך נגד R1 הוא:

[math]I_{R1}=\frac{13.195}{190}=69.45\,mA[/math]

כיוון שהצד הראשוני הוא מעגל טורי, הזרם שעובר דרך נגד R1 הוא למעשה הזרם שעובר גם דרך הסליל, וכיוון שביקשו את הזרם באמפר, נרשום את הערך הבא בתור התשובה:

[math]I_L=\frac{13.195}{190}=0.06945\,A[/math]

2.11.2 ההשראות העצמית של הסליל הראשוני

לאלו שאינם מעוניינים לזכור נוסחאות בע"פ, נשתמש בחוק אוהם:

[math]V=R\cdot I[/math]

כאשר נחליף את R בעכבת הסליל:

[math]V=Z_L\cdot I[/math]

עכבת הסליל תלויה בתדר, ככל שהתדר גדל - כך העכבה גדלה, ולכן שנאים לא מגיבים טוב בתדרים גבוהים, כלומר:

[math]Z_L=j\omega L[/math]

נציב בחוק אוהם ונקבל:

[math]V=j\omega L\cdot I[/math]

נשלוף את ההשראות:

[math]L=\frac{V}{j\omega I}[/math]

אך הזווית אינה מעניינת אותנו, אלא רק הגודל:

[math]|L|=\left|\frac{V}{j\omega I}\right|=\frac{V}{\omega I}[/math]

נפתח את ω (אומגה):

משוואה 3: [math]L=\frac{V}{2\pi f I}\,[/math]

נתון בשאלה שנאי המחובר לרשת החשמל הישראלית, ואנו יודעים שהתדר בארץ הוא 50Hz, כלומר:

[math]f=50\,Hz[/math]

הזרם דרך הסליל נמצא בסעיף הקודם:

[math]I=0.06945\,A[/math]

והמתח על הסליל מצויין באיור 8 בתור המספר השני (שוב סליחה...):

[math]V=7.134\,V[/math]

נציב את כל הערכים במשוואה 3 (חוק אוהם):

[math]L=\frac{7.134}{2\pi\cdot50\cdot0.06945}[/math]

ונקבל את ההשראות העצמית של הסליל בהנרי:

[math]L=0.327\,H[/math]

2.12 תשובה למציאת זווית מופע בהתאם לקוטביות

איור 9 קצת מבלבל במבט ראשון, אך מה שחשוב לשים לב אליו זה למשפט בסוגריים: "אין קשר ישיר בין הסינוס ואיור השנאי".

לכן, תחילה נסתכל רק על גל הסינוס, אשר מציין את אות-הכניסה לשנאי, נשים לב לעובדות הבאות:

 1. המתח שיא-לשיא (Vp-p) הוא 1V.
 2. גל הסינוס אינו ממורכז סביב האפס, אלא המתח המינימלי שלו הוא אפס, כלומר יש לו היסט.

אם המתח המינימלי הוא אפס, המתח המירבי חייב להיות 1V כיוון שזהו הטווח של הגל (Vp-p=1V), ולכן האמצע שלו (הממוצע בין הערך המירבי והמזערי) חייב להיות 0.5V, שזהו למעשה הערך הממוצע (ערך ה-DC) של גל הסינוס.

כלומר, יש לנו בכניסה גל-סינוס, עם ממוצע 0.5, ערך מינימלי 0, וערך מירבי 1, ולכן זהו גל סינוס עם VDC=0.5V ומשרעת של ±0.5V.

הנוסחא הטיפוסית עבור גל-סינוס עם היסט היא:

[math]V(t)=A\cdot sin(\omega t + \theta)+V_{DC}[/math]

נציב את הערכים שלנו ונקבל:

[math]V(t)=0.5\cdot sin(\omega t + \theta)+0.5[/math]

בצד שמאל של איור 9 רשום הערך של המתח בזמן t0, כלומר אנו יכולים לשלוף את הפרמטרים ע"י הצבת t=0 בנוסחא:

[math]V(0)=0.5\cdot sin(\omega\cdot0 + \theta)+0.5[/math]

ונקבל:

[math]0.883022=0.5\cdot sin(0 + \theta)+0.5[/math]

נחסר את מתח ה-DC משני האגפים:

[math]0.883022-0.5=0.5\cdot sin(\theta)[/math]

נחלק במשרעת את שני האגפים:

[math]\frac{0.883022-0.5}{0.5}=sin(\theta)[/math]

נפעיל את הפונקצייה ההופכית לסינוס כדי לשלוף את הזווית:

[math]sin^{-1}\left(\frac{0.883022-0.5}{0.5}\right)=\theta[/math]

נחשב את הערך הפנימי:

[math]\theta=sin^{-1}\left(0.766044\right)[/math]

ונקבל את התוצאה:

[math]\theta=50^\circ[/math]

אך נשים לב לעוד עובדה קטנה. הפעם נסתכל על החלק השני של איור 9 ונראה שהשנאי הופך קוטביות כיון שהנקודה בכניסה ובמוצא הן לא באותו המופע. לו הן היו באותו המופע, התשובה היתה מה שקיבלנו, אך כיוון שהפיכת מופע משמעה הוספת 180 מעלות, התשובה הסופית היא:

[math]\theta_{out}=\theta_{in}+180^\circ=50+180=[/math]

ונקבל את התשובה הסופית עבור שנאי הופך-מופע:

[math]\theta_{out}=230^\circ[/math]