רשימת קבצים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
מספר פריטים בדף:
חיפוש קובץ מדיה בשם:
שם המשתמש:
כולל גרסאות ישנות של תמונות

יורדתאריך שם תמונה ממוזערת גודל משתמש תיאור גרסאות
20:09, 18 בדצמבר 2017 OnePhaseNoCap1withR120.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי עם נגד ללא קבל 1
20:07, 18 בדצמבר 2017 OnePhaseCapIn3.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי עם קבל בכניסה 1
20:07, 18 בדצמבר 2017 OnePhaseCapOut2.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי עם קבל במוצא 1
20:04, 18 בדצמבר 2017 TwoPhaseNoCap1.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi יישור דו-מופעי ללא קבל 1
18:52, 18 בדצמבר 2017 OnePhaseNoCap1.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מחיקת חותמת הזמן 2
15:23, 17 בדצמבר 2017 RegulationPlot.png (קובץ) 9 קילו־בייט Roipi עקום וויסות למעגלי יישור 1
16:32, 15 בדצמבר 2017 ScopeImage.png (קובץ) 176 קילו־בייט Roipi צילום מסך של המשקף-תנודות 1
16:06, 15 בדצמבר 2017 RLCalmostundamped.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi ריסון ביניים בין ריסון-חסר וריסון חסר-הפסדים 1
15:48, 15 בדצמבר 2017 RLCundamped.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi חסר ריסון 1
15:48, 15 בדצמבר 2017 RLCunderdamped.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi ריסון חסר 1
15:48, 15 בדצמבר 2017 RLCcriticallydamped.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi ריסון קריטי 1
15:47, 15 בדצמבר 2017 RLCoverdamped.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi ריסון יתר 1
14:30, 15 בדצמבר 2017 Ex5RLCSineNoValues.svg (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi מעגל RLC עם מקור סינוסי ללא ערכים לרכיבים 1
13:21, 15 בדצמבר 2017 DampingRatiosAnimation.gif (קובץ) 1.7 מגה־בייט Roipi אנימציה של השתנות מקדם-הריסון במעגל RLC 1
22:21, 13 בדצמבר 2017 DampingRatios.png (קובץ) 59 קילו־בייט Roipi סוגי הריסון השונים 1
20:25, 12 בדצמבר 2017 RCTransientAtAC.png (קובץ) 64 קילו־בייט Roipi תופעת מעבר במעגל RC עם מקור סינוסי 1
21:43, 6 בדצמבר 2017 R10kC01uACwMarkings.svg (קובץ) 21 קילו־בייט Roipi מעגל RC עם סימוני כיווני זרמים ומתחים 1
08:29, 6 בדצמבר 2017 RL10v.png (קובץ) 22 קילו־בייט Roipi תגובת מעגל RL טורי לתדר רגיל (f) 1
08:27, 6 בדצמבר 2017 RL10vw.png (קובץ) 22 קילו־בייט Roipi תגובת מעגל RL לתדר 1
20:07, 5 בדצמבר 2017 RLTransient.png (קובץ) 23 קילו־בייט Roipi תגובת מעגל RL טרנזיאנטי 1
15:33, 2 בדצמבר 2017 Ex5RLCMarkings.svg (קובץ) 35 קילו־בייט Roipi מעגל RLC עם סימוני זרמים ומתחים 1
11:05, 2 בדצמבר 2017 Ex5RLC-NoSource.svg (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi מעגל RLC ללא מקור-כוח 1
23:05, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1khz-2kHz-Linear-f2.png (קובץ) 40 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים ליניארית עם נגד 100k וסימון f2 1
23:05, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1khz-2kHz-Linear-f1.png (קובץ) 40 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים ליניארית עם נגד 100k וסימון f1 1
23:05, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1khz-2kHz-Linear-f0.png (קובץ) 40 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים ליניארית עם נגד 100k וסימון f0 1
23:04, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1Hz-10kHz-Log.png (קובץ) 20 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית עם נגד 100k 1
23:04, 1 בדצמבר 2017 20kOhm-Sweep-1Hz-10kHz-Log.png (קובץ) 37 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית עם נגד 20k 1
23:03, 1 בדצמבר 2017 5kOhm-Sweep-1Hz-10kHz-Log.png (קובץ) 36 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית עם נגד 5k 1
23:03, 1 בדצמבר 2017 1kOhm-Sweep-1Hz-10kHz-Log.png (קובץ) 36 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית עם נגד 1k 1
22:54, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-2-ZoomIn.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה השנייה בהגדלה 1
22:53, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-2-ZoomOut.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה השנייה 1
22:52, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-1-ZoomIn.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה הראשונה בהגדלה 1
22:50, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-1-ZoomOut.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה הראשונה 1
22:47, 1 בדצמבר 2017 20kOhm-2.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 20k וסימון התנודה השנייה 1
22:44, 1 בדצמבר 2017 1kOhm.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi הורדת חותמת הזמן 2
22:43, 1 בדצמבר 2017 5kOhm.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi הורדת חותמת הזמן 2
22:42, 1 בדצמבר 2017 20kOhm-1.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi הורדת חותמת הזמן 2
16:27, 1 בדצמבר 2017 ShortCircuitTestLab4.svg (קובץ) 49 קילו־בייט Roipi מערך מדידה לניסוי קצר בשנאי 1
09:38, 28 בנובמבר 2017 StationTablet.JPG (קובץ) 360 קילו־בייט Roipi מספר העמדה מסומן בעזרת טבלית 1
09:37, 28 בנובמבר 2017 StationNumber.JPG (קובץ) 379 קילו־בייט Roipi מספר העמדה בטוש 1
08:08, 27 בנובמבר 2017 DCTestWithAC.svg (קובץ) 24 קילו־בייט Roipi תיקון הרמ"סים ל-AC 2
18:45, 24 בנובמבר 2017 RL-LogSweep1HzTo10kHz.png (קובץ) 31 קילו־בייט Roipi סריקה לוגריתמית של מעגל RL טורי 1
18:42, 24 בנובמבר 2017 RL-LinSweep1kHz.png (קובץ) 34 קילו־בייט Roipi סריקה ליניארית של מעגל RL טורי 1
18:39, 24 בנובמבר 2017 RL-368Y.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi תגובת מעגל RL טורי לגל ריבועי בתדר נמוך עם סימון של קבוע-הזמן 1
18:30, 24 בנובמבר 2017 RL-MaxYFall.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi תגובת מעגל RL לגל ריבועי בתדר נמוך 1
18:27, 24 בנובמבר 2017 RL-632Y.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi תגובת מעגל RL לגל ריבועי בתדר נמוך כולל מיקום קבוע-הזמן 1
18:22, 24 בנובמבר 2017 RL-MaxYRise.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi תגובת מעגל RL לגל ריבועי בתדר נמוך 1
15:35, 24 בנובמבר 2017 HPF-MathSub10KhzSweepLog.png (קובץ) 30 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית במסנן מעביר גבוהים 1
15:32, 24 בנובמבר 2017 HPF-MathSub1KhzSweepLin.png (קובץ) 35 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים ליניארית במסנן מעביר גבוהים 1
15:08, 24 בנובמבר 2017 LPF-MathSubLinear.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi גרסה ללא חותמת 2

הדף הראשון
הדף הראשון
הדף האחרון
הדף האחרון