מהלך ניסוי מעגלים בזרם חילופין: הבדלים בין גרסאות

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(הפרש מופע ושינוי מתח מוצא)
שורה 137: שורה 137:
  
 
== מעגל מזיז מופע ==
 
== מעגל מזיז מופע ==
[[File:PhaseShifterSetup.png|thumb|left|upright=1.5|<figure id="fig:phsfs"><caption>מערך ליצירת הפרש-מופע מאחר ואנו לא מבצעים שימוש בסנכרון חיצוני אין צורך להתחבר דרך שנאי בידוד</caption> ([[wikipedia:Low-pass filter|LPF]]) </figure>]]
+
[[File:PhaseShifterSetup.png|thumb|left|upright=1.5|<figure id="fig:phsfs"><caption>מערך ליצירת הפרש-מופע. (מאחר ואנו לא מבצעים שימוש בסנכרון חיצוני אין צורך להתחבר דרך שנאי בידוד)</caption></figure>]]
 
בעזרת שימוש בערכת המעבדה, הרכיבו את המעגל המתואר ב <xr id="fig:phsfs"/> (אין צורך להתחבר דרך שנאי הבידוד). כוונו את [[מחולל אותות|מחולל האותות]] למתח-מוצא של 5V<sub>P-P</sub> ולתדירות  של 1kHz. חברו את [[משקף תנודות|משקף התנודות]] למדידת מתח-המוצא V<sub>OUT</sub> בערוץ אחד ואת V<sub>R1</sub> בערוץ השני. קבעו את האדמה במעגל בצומת שבין R<sub>2</sub>-R<sub>1</sub> (הנקודה Z באיור). עבור R השתמשו בדקדת נגדים, שנו את R כך שתתקבלנה הפאזות בטבלה שלהלן (הסתייעו במדידות באמצעות משקף התנודות) ובהתאם מלאו אותה. בנוסף הציגו בדו"ח את זווית-המופע בין שני המתחים בעזרת [[wikipedia:Lissajous curve|עקומי ליסאז'ו]] והסבירו את החישוב לזוויות(העבירו את הסקופ למצב X-Y ורשמו את מצב הבוררים).
 
בעזרת שימוש בערכת המעבדה, הרכיבו את המעגל המתואר ב <xr id="fig:phsfs"/> (אין צורך להתחבר דרך שנאי הבידוד). כוונו את [[מחולל אותות|מחולל האותות]] למתח-מוצא של 5V<sub>P-P</sub> ולתדירות  של 1kHz. חברו את [[משקף תנודות|משקף התנודות]] למדידת מתח-המוצא V<sub>OUT</sub> בערוץ אחד ואת V<sub>R1</sub> בערוץ השני. קבעו את האדמה במעגל בצומת שבין R<sub>2</sub>-R<sub>1</sub> (הנקודה Z באיור). עבור R השתמשו בדקדת נגדים, שנו את R כך שתתקבלנה הפאזות בטבלה שלהלן (הסתייעו במדידות באמצעות משקף התנודות) ובהתאם מלאו אותה. בנוסף הציגו בדו"ח את זווית-המופע בין שני המתחים בעזרת [[wikipedia:Lissajous curve|עקומי ליסאז'ו]] והסבירו את החישוב לזוויות(העבירו את הסקופ למצב X-Y ורשמו את מצב הבוררים).
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;" dir="ltr"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;" dir="ltr"

גרסה מתאריך 20:30, 13 במרץ 2018

הערה חשובה: נא לבדוק בתוכנית העבודה של הקורס אם אתם אמורים לעשות ניסוי זה השבוע כיוון שהחל מניסוי 2 (בעמוד זה) - הניסויים אינם מתבצעים לפי הסדר.

1 מטרת הניסוי

 • בדיקת ההיענות לתדירות של מעגלים חשמליים כשהם מוזנים ממקור מתח חילופין סינוסי.
 • הכרת מספר מעגלים שימושיים:
  1. מעגלי RC המשמשים כמסננים
  2. מעגל משנה זווית מופע
  3. מעגל תהודה טורי

2 ציוד לניסוי

2.1 מכשור בעמדה

2.2 ציוד מהמחסן

בנוסף:

 • שני נגדים זהים, בגדלים 500Ω או 1kΩ.
 • דקדת סלילים או קופסת מתכת המכילה סליל וקבל: C=8.3nF , L=84mH
 • או ערכת ניסוי 2

3 מהלך הניסוי

הערות:

 • לפני תחילת כל ניסוי מידדו בעזרת הרמ"ס את ערכי הנגדים והקבלים לאימות ערכיהם.
 • בטרם ביצוע מדידות ומילוי טבלאות ארוכות, וודאו כי אתם יודעים כיצד התוצאות אמורות להיראות עפ"י התאוריה. במידה והמדידות הראשונות אינן תואמות את המגמות התאורטיות, יש להבין מהיכן נובעות השגיאות במדידה ולתקן את הבעיות בטרם ביצוע מדידות נוספות.
 • זכרו כי המדידות אשר משקף התנודות יכול להציג בעזרת שימוש ב- measurments נמדדות ביחס לאותות המוצגים במסך שלו. במידה והאותות לא מוצגים בצורה מלאה וברור במסך, המדידות יהיו שגויות גם כן. לפיכך הקפידו לאורך כל הניסוי שבכל מדידה אשר אתם מבצעים בסקופ. האותות מוצגים באופן ברור ומלא.
 • בכל חלק בו נדרשת חתימת מדריך, יש לבצע צילום של התוצאות ממשקף התנודות ולצרם לדו"ח המסכם. בדו"ח המסכם יש להתייחס להתאמת התוצאות לתאוריה באופן מספיק ברור.

3.1 מעגל RC טורי

איור 1: מעגל RC - מסנן מעביר נמוכים (LPF) עם כניסת זרם-חילופין

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 1. חברו את המעגל למחולל אותות. כוונו את תפוקת המחולל ל5VP-P. וודאו שהמתח לא ישתנה במשך הניסוי. קבעו את חיבור האדמה במעגל כך שתוכלו לראות במשקף התנודות את מתח הקבל ומתח הנגד בו-זמנית. הערה חשובה: זכרו כי, במשקף התנודות אדמות ערוצי X ו- Y מקוצרות אחת לשנייה ולאדמת ערוץ הסנכרון. כך שבעת חיבור אדמת מדידה של אחד מהערוצים הללו, אתם קובעים את המדידות של שלושתם. חיבור של אדמות אלו בנקודות שונות במעגל מייצרות קצר.

 1. בצעו חישוב אנליטי של תדרי-הברך (f1,f2) של המעגלים עבור שני קבועי זמן τ1,2=R1,2C שונים: את חישוב זה הייתם אמורים לבצע בשאלת הכנה 1.1
  • C=0.1μF, R1=500Ω
  • C=0.1μF, R2=2500Ω
 2. כעת בצעו בחינה מעשית, האם התדרים התאורטיים אשר חישבתם, תואמים להתנהגות המעשית של המעגל. הציגו למדריך את תדרי הברך המעשיים במשקף התנודות, והוכיחו כי אלו אכן התדרים (חִשְׁבוּ כיצד) במידה והתוצאות אינן תואמות את התאוריה, חִשְׁבוּ מדוע והסבירו.
 3. SignHere.png
 4. עבור כל אחד משני קבועי הזמן להם מצאתם את תדרי-הברך (f1,f2) המעשיים, בצעו מדידות של המתח (Peak to Peak) על פני הקבל (c) ועל פני הנגד (r) עפ"י הטבלאות הבאות: (#GN הינו מספר הקבוצה) בדו"ח המסכם הציגו צילום של לפחות 6 תדרים ( 3 מתחת לתדר הברך ו3 מעליו) הציגו את הגרפים של האופיינים המתקבלים והסבירו בהרחבה האם התוצאות תואמות לתאוריה
 5. f[Hz] 50+#GN f1-400 f1-300 f1-200 f1-100     f1     f1+100 f1+1000 f1+2000 f1+3000 5000-#GN
  Vcp-p[V]
  Vrp-p[V]
  f[Hz] 50+#GN f2-2500 f2-1500 f2-700 f2-100      f2     f2+100 f2+700 f2+1500 f2+2500 6000-#GN
  Vcp-p[V]
  Vrp-p[V]
  SignHere.png
 6. עבור אחד מקבועי הזמן (לפי בחירתכם בשאלת הכנה 1.1), בצעו מדידה של הפרש-הפאזה בין מתח-הנגד למתח-המקור ובין מתח-הקבל למתח-המקור בשלושה תדרים: נמוך מתדר-הברך, גבוה מתדר-הברך ובתדר-הברך (הכל ביחס למעשי). הציגו למדריך שלוש דיאגרמות פאזוריות. צרפו את התוצאות לדו"ח והסבירו ביחס לתאוריה.
 7. SignHere.png

3.2 מעגל מזיז מופע

איור 2: מערך ליצירת הפרש-מופע. (מאחר ואנו לא מבצעים שימוש בסנכרון חיצוני אין צורך להתחבר דרך שנאי בידוד)

בעזרת שימוש בערכת המעבדה, הרכיבו את המעגל המתואר ב איור 2 (אין צורך להתחבר דרך שנאי הבידוד). כוונו את מחולל האותות למתח-מוצא של 5VP-P ולתדירות של 1kHz. חברו את משקף התנודות למדידת מתח-המוצא VOUT בערוץ אחד ואת VR1 בערוץ השני. קבעו את האדמה במעגל בצומת שבין R2-R1 (הנקודה Z באיור). עבור R השתמשו בדקדת נגדים, שנו את R כך שתתקבלנה הפאזות בטבלה שלהלן (הסתייעו במדידות באמצעות משקף התנודות) ובהתאם מלאו אותה. בנוסף הציגו בדו"ח את זווית-המופע בין שני המתחים בעזרת עקומי ליסאז'ו והסבירו את החישוב לזוויות(העבירו את הסקופ למצב X-Y ורשמו את מצב הבוררים).

Phase Difference[deg]    300       600       900       1200       1500       1800   
R[ohm]
Vout[V]
VR1[V]
SignHere.png


3.3 מעגל RLC מעביר פס

איור 3: מעגל RLC מעביר פס עם הנחתת מתח (BPF)
איור 4: מעגל RLC מעביר פס עם העלאת מתח (BPF)

3.3.1 סריקת תדרים

בדיקת תגובת אמפליטודה של מעגלים המתוארים באיור 3 ובאיור 4 באמצעות סריקת תדרים.

בעזרת שימוש בערכת המעבדה חברו את המעגל המתואר באיור 3. עבור הנגד השתמשו בדקדה. עשו שימוש במחולל אותות כסורק-תדרים לקבלת תגובת-אמפליטודה (הקפידו לבצע סנכרון חיצוני ולוודא כי משקף התנודות מסונכרן) . לאחר קבלת תגובת-אמפליטודה על משקף התנודות שנו את ערכו של הנגד R שלוש פעמים (ערכים : GN+400, GN+4000, GN+10400) ובחנו את השפעת השינוי. לכל ערך הסבירו למדריך ובדו"ח, מה התלות בין מקסימום האמפליטודה לערך הנגד ועל איזה פרמטרים של המסנן משפיע ערך הנגד. שמרו את התוצאות, רשמו את ערכי הנגד והאמפליטודה. חזרו על המדידה עבור המעגל השני (איור 4).

SignHere.png

3.3.2 הפרש מופע ושינוי מתח מוצא

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 3הקפידו לשמור על מתח-כניסה קבוע של 5VP-P.

 • בעזרת החישוב האנליטי שביצעתם בשאלת הכנה 1.4 ומכשירי המדידה מצאו, והציגו למדריך את תדר התהודה , f0, הסבירו למדריך ובדו"ח האם הוא תואם לתדר התיאורטי במידה ולא הסבירו מדוע.
SignHere.png
 • מהו הביטוי האנליטי עבור רוחב הפס של המסנן? בצעו שימוש בערכו של רוחב הפס על מנת להציג את תדרי הברך (התחתון והעליון) של המסנן. הסבירו והוכיחו למדריך ובדו"ח כי אלו אכן תדרי הברך.
SignHere.png
 • כעת בצעו 4 מדידות נוספות. 2 בתוך רוחב הפס ו 2 מחוצה לו, סימטריות ביחס לתדר התהודה. הציגו למדריך ובדו"ח את מתח היציאה ואת הפרש-הפאזה בין VOUT ל-VIN כפונקציה של התדירות. טבלה ותמונות ממשקף התנודות.
SignHere.png
 • בדו"ח המסכם הציגו את אופיין המסנן והסבירו האם התוצאות תואמות לתאוריה.

4 דו"ח מסכם

על הדו"ח המסכם להיות בנוי בהתאם למהלך הניסוי. חזרו וקיראו את הנחיות כתיבת הדו"ח.

 1. הציגו רקע עיוני קצר בתחילת הדו"ח המסכם. בתחילת כל סעיף תוצג רשימת ערכי הרכיבים במעגל, ויוצג תרשים המעגל. יש לציין את יחידות המדידה של המתחים והזרמים.
 2. ערכו בצורה מסודרת את תוצאות-המדידות. השוו את הגרפים שקיבלתם לאלו שחושבו בשאלת ההכנה.
 3. נתחו את התוצאות בהרחבה והשוו אותן לתוצאות שקיבלתם מתוך החישובים התיאורטיים בדו"ח המכין.
 4. הסבירו מהם מקורות השמות 'מעגל מעביר גבוהים' ו-'מעגל מעביר נמוכים'. כיצד ניתן לדעתכם להרכיב מעגל מעביר-פס ממעגלים אלה? בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים ציינו זאת ונסו להסביר את הגורם לחוסר ההתאמה.