תפקידי הועדה

תפקידי הועדה לעקוב אחר איכות ההוראה במחלקה ולהציע אמצעים לשיפור הרמה, וזאת ע"י:

  1. בדיקות שיטות ההוראה, העזרים והאתרים של הקורסים.
  2. מעקב אחר איכות ההרצאות והתירגולים הפרונטלים.
  3. העברת מידע למרצים ולמתרגלים ביחס לסדנאות לשיפור איכות ההוראה.
  4. יצירת קשר שוטף עם הסטודנטים לקבלת משוב.
  5. בדיקת הקף ההשקעה של הסטודנטים בלימוד עצמי.
  6. ניסוח המלצות לשיפור איכות ההוראה במחלקה.