חברי הועדה

פרופ' יוסי רוזן(יו"ר)
פרופ' תימור מלמד
יגאל מיטל
פרופ' יוסי רוזן