מעבדות הוראה 

מהנדס המעבדות מר יגאל מיטל   

טלפון 6461520    

מעבדת מכשור, מעגלים והתקנים.

מעבדת מעגלים אלקטרוניים מתקדמת

מעבדת מיקרו-מחשבים חובה

מעבדת מבוא להנ . חשמל, שנה ב'

מעבדה להמרת אנרגיה

מעבדת עבוד אותות ותמונות

מעבדת תקשורת

מעבדת מחשבים מתקדמת

מעבדת מיקרו-גל אנטנות

מעבדת ממירים ממותגים

מעבדת עבוד ספרתי באלקטרוניקת הספק

Spice – תכונות ושימושים מתקדמים

מעבדת אלקטרואופטיקה

מעבדת מעגלים אנלוגיים

מעבדה לאלקטרוניקה תעשייתית

מעבדת בקרה

 

    כלי תוכנה

מעבדת תכן לוגי