נושאים בטיפול ועדת הוראה

  1. אישור מועדים מיוחדים.
  2. דיון בהפסקת לימודים.
  3. דיון בבעיות אקדמיות הקשורות למילואים.
  4. רישום לקורסים ללא מקצועות קדם.
  5. אישור תוכניות לימודים לתלמידים הנמצאים במצב אקדמי לא תקין.
  6. טיפול בבעיות שוטפות בנושא הוראה.
  7. אכיפת תוכנית הלימודים ומעקב אחרי ביצועה.
  8. מתן פטורים מקורסים.
  9. אישור ערעורים.
  10. דווח למועצת מחלקה על פעילות הועדה.