חברי הועדה

פרופ' עמיאל ישעיה(יו"ר)
פרופ' חיים פרמוטר
ד''ר רמי חג'ג'
ד''ר רון דבורא    נא לשלוח אי-מייל ליו"ר ועדת הוראה לתואר ראשון לכתובת : ugradtc@ee.bgu.ac.il