לימודי תואר שני


ועדת מוסמכים

פרופ' ראובן שביט(יו"ר)
פרופ' שלמה הבא
פרופ' משה שורץ
ד''ר אילן שליש
פרופ' דב ווליך


מזכירות פקולטה:


מזכירה לעניני סטודנטים: ריטה אלטרס


שנתון

נהלי לימוד פקולטיים
תוכנית הלימודים לתואר שני
מסלול מהיר לתואר שני


רשימת קורסים

סמסטר נוכחי