רשימת קורסים לתואר ראשון
סמסטר א' 2019

מרצה מספר קורס שם הקורס
פרופ‚ א. גבע 361-1-4651 אותות ביואלקטריים
ד''ר אמיר שליוינסקי 361-1-4591 אנטנות וקרינה
ד''ר יצחק לבקוביץ 361-1-4731 בקרה ליניארית
ד"ר י. בריק 361-1-3651 גלים ומערכות מפולגות
ד"ר ד. ביימל 361-1-4581 הנע חשמלי
פרופ' תימור מלמד 361-1-4621 התפשטות ופיזור גלים
ד''ר אלכסנדר אברמוביץ' 361-1-3261 מבוא לאלקטרוניקה תעשיתית
ד''ר דוד לבנוני 361-1-3581 מבוא לבקרה
פרופ' אלון קופרמן 361-1-3031 מבוא להמרת אנרגיה
ד"ר י. כהן 361-1-1021 מבוא להנדסת חשמל 1
ד''ר אורי סויסה 361-1-2081 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה א1
ד"ר י. אורנשטיין 361-1-3201 מבוא למחשבים
ד''ר אריאל לוצאטו 361-1-3661 מבוא למעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
פרופ‚ ד. ווליך 361-1-2011 מבוא למערכות ליניאריות
ד''ר תרצה רוטנברג 361-1-3321 מבוא לעבוד אותות
דר. גיא תל-צור 361-1-3621 מבוא לעיבוד מקבילי
ד"ר ת. ריקלין רביב 361-1-4751 מבוא לעיבוד ספרתי של תמונות
פרופ' עמיאל ישעיה 361-1-1071 מבוא לפוטואלקטרוניקה
טטיאנה דנוב 361-1-3161 מבוא לשיטות חישוביות להנדסת תוכנה
ד"ר א. כהן 361-1-3061 מבוא לתהליכים אקראיים
מר אריק גבורה 361-1-3221 מבוא לתורת התקשורת
ד"ר מ. מדינה 361-1-4191 מבנה מחשבים ספרתיים
ד''ר מור מרדכי פרץ 361-1-4561 ממירי DC-DCממותגים
מר א. הלסטוך 361-1-4383 מעבדה באלקטרואופטיקה
מר י. פרכטר 361-1-4373 מעבדה לאלקטרוניקה תעשיתית
מר י. בויום 361-1-3093 מעבדה למעגלים אלקטרוניים
מר ז. בן-חור 361-1-4883 מעבדה לעבוד אותות ותמונות
מר אריק גבורה 361-1-4623 מעבדה לתקשורת
מר מורד דקה 361-1-3353 מעבדת מבוא במיקרומחשבים
מר י. בויום 361-1-2063 מעבדת מבוא בחשמל
מר אלכס רייזנסון 361-1-4693 מעבדת מחשבים מתקדמת
מר ר. יופה 361-1-4793 מעבדת מקרוגל
ד''ר אלכסנדר בלנקי 361-1-3021 מעגלים אלקטרוניים סיפרתיים
מר מ. מלינקובסקי 361-1-4151 מערכות הספק 1
ד''ר אורי סויסה 361-1-3131 מערכות ספרתיות
מר ז. מונץ 361-1-1061 סדנה לכתיבה אקדמית
ד"ר י. כהן 361-1-4711 עקרונות הצפנת מידע
ד''ר רפי שיקלר 361-1-3681 פיסיקה של התקני מוליכים למחצה (מל
361-1-4023 פרויקט הנדסי 2
361-1-4013 פרויקט הנדסי 1
טטיאנה דנוב 361-1-3011 שדות אלקטרומגנטים
ד''ר יצחק לבקוביץ 361-1-3051 תורת המטריצות
מר ר. שור 361-1-3611 תכן לוגי
ד''ר מור מרדכי פרץ 361-1-3751 תכנון VLSI
ד''ר גדעון גרדוול 361-1-3811 תכנות מונחה עצמים
פרופ' דן שדות 361-1-4701 תקשורת אופטית
פרופ' שלומי ארנון 361-1-3901 תקשורת אופטית אלחוטית
מר אריק גבורה 361-1-4611 תקשורת ספרתית