רשימת קבצים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
מספר פריטים בדף:
חיפוש קובץ מדיה בשם:
שם המשתמש:
כולל גרסאות ישנות של תמונות

יורדתאריך שם תמונה ממוזערת גודל משתמש תיאור גרסאות
10:19, 15 בדצמבר 2019 PolarityPhase.svg (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מציאת זווית מופע בהתאם לקוטביות שנאי 1
10:46, 20 בנובמבר 2019 CapResDecadeBoxes.png (קובץ) 606 קילו־בייט Roipi דקאדות של התנגדות וקיבול הצמודות לכל עמדה במעבדה 1
13:13, 24 באוקטובר 2019 WorkPlan.png (קובץ) 83 קילו־בייט Roipi תוכנית עבודה במערכת לשיבוץ סטודנטים 1
13:11, 24 באוקטובר 2019 Teams.png (קובץ) 50 קילו־בייט Roipi חלוקה לקבוצות וצוותים במערכת לשיבוץ סטודנטים 1
13:06, 24 באוקטובר 2019 MainPage.png (קובץ) 82 קילו־בייט Roipi הדף הראשי של המערכת לשיבוץ סטודנטים 1
06:59, 30 במרץ 2019 ScopeTransformerPlot.svg (קובץ) 24 קילו־בייט Roipi גרף של מתח וזרם (ייצוג שלו באמצעות מתח) ביחס לזמן של שנאי 1
16:20, 26 במרץ 2019 PhasorV0.svg (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi גרף פאזורי למציאת V0 1
14:44, 26 במרץ 2019 GraphPhasorCalculation.svg (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi גרף דיאגרמה פאזורית 1
17:25, 19 בדצמבר 2018 RLCFreqResponse.svg (קובץ) 21 קילו־בייט Roipi תגובה לתדר של מעגל RLC 1
08:23, 17 בדצמבר 2018 FreqSweepExtractFreq.svg (קובץ) 8 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים במסנן מעביר גבוהים 1
22:45, 26 באוקטובר 2018 Lab228.JPG (קובץ) 642 קילו־בייט Roipi תמונת מעבדה 228 לאחר החלפת ספק הכוח המיוצב לדגם חדש (דיגיטלי) בעל שלושה ערוצים. 1
17:55, 26 באוקטובר 2018 DC30VSeries.png (קובץ) 4 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 30 וולט עם חיבור טורי נכון ומגבלת זרם נמוכה מדי אשר מורידה את המתח. 1
17:39, 26 באוקטובר 2018 DC30V.png (קובץ) 4 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 30 וולט אך חיבור לא נכון של אל הספק המשולב ולכן הזרם נמוך מדי כיוון שמשתמשים רק בחצי מהמתח. 1
17:38, 26 באוקטובר 2018 DC25V.png (קובץ) 5 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 25 וולט 1
17:38, 26 באוקטובר 2018 DC20V.png (קובץ) 5 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 20 וולט 1
17:37, 26 באוקטובר 2018 DC15V.png (קובץ) 5 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 15 וולט 1
17:37, 26 באוקטובר 2018 DC10V.png (קובץ) 5 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 10 וולט 1
17:37, 26 באוקטובר 2018 DC5V.png (קובץ) 5 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 5 וולט 1
17:36, 26 באוקטובר 2018 DC0V.png (קובץ) 4 קילו־בייט Roipi חיבור נגד 470 אוהם עם 0 וולט 1
11:13, 26 באוקטובר 2018 DutyCycleMeasure.png (קובץ) 20 קילו־בייט Roipi מדידת דיוטי סייקל 1
11:12, 26 באוקטובר 2018 ScopeWaveforms.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi צורות גלים באוסצילוסקופ 1
11:11, 26 באוקטובר 2018 ScopeSchematic.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi סכימה של שפופרת קרן קתודית 1
09:06, 26 באוקטובר 2018 DCShematic.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מעגל סכמתי של ספק כוח למתח ישר 1
20:05, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36313ASeriesOn.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi תמונת מסך של ספק הכוח מסוג E36313A במצב שבו ספקים מספר 2 ו-3 מחוברים בטור להגדלת המתח לאחר לחיצה על כפתור On לאיפשור המוצא. 1
20:04, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36313ASeriesOff.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi תמונת מסך של ספק הכוח מסוג E36313A במצב שבו ספקים מספר 2 ו-3 מחוברים בטור להגדלת המתח ועדיין לא איפשרו את מתח המוצא ע"י לחיצה על כפתור On. 1
20:03, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36313ACapture.png (קובץ) 9 קילו־בייט Roipi תמונת מסך של ספק הכוח מסוג E36313A במצב של הגדרות שמירת תמונה בהתקן USB בפורמט png 1
20:02, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36313AIndi.png (קובץ) 41 קילו־בייט Roipi תמונת מסך של ספק הכוח מסוג E36313A במצב שבו ספקים מספר 2 ו-3 מחוברים בנפרד. 1
20:01, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36313AParallel.png (קובץ) 41 קילו־בייט Roipi תמונת מסך של ספק הכוח מסוג E36313A במצב שבו ספקים מספר 2 ו-3 מחוברים במקביל להגדלת הזרם. 1
20:00, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36313ASeries.png (קובץ) 41 קילו־בייט Roipi תמונת מסך של ספק הכוח מסוג E36313A במצב שבו ספקים מספר 2 ו-3 מחוברים בטור להגדלת המתח. 1
18:30, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36312A.png (קובץ) 1.05 מגה־בייט Roipi ספק כח למתח ישר של חברת קיסייט מסוג E36312A עם מספרים להסברים 1
18:29, 22 באוקטובר 2018 KeysightE36313A.png (קובץ) 1.26 מגה־בייט Roipi ספק כח למתח ישר של חברת קיסייט מסוג E36313A 1
09:38, 12 בספטמבר 2018 E36313panel.JPG (קובץ) 44 קילו־בייט ישראל בויום   1
09:38, 12 בספטמבר 2018 E36313A.JPG (קובץ) 22 קילו־בייט ישראל בויום   1
15:42, 1 בספטמבר 2018 LissajousCurve.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi עקומת ליסאז'ו עם סמנים לשליפת הפרש-המופע 1
14:23, 26 באוגוסט 2018 EI540.jpg (קובץ) 229 קילו־בייט Roipi ערכה לניסוי 2 - מעגלים בזרם חילופין 1
12:41, 26 באוגוסט 2018 OutOfOrderPost.jpg (קובץ) 259 קילו־בייט Roipi עמדת מדף ציוד תקול 1
06:23, 25 באוגוסט 2018 PowerTriangle.svg (קובץ) 8 קילו־בייט Roipi הגדלת הקנבס כדי שהטקסט ייכנס 4
10:29, 15 באוגוסט 2018 LogoHome.png (קובץ) 14 קילו־בייט ישראל בויום לוגו האוניברסיטה 1
07:50, 11 ביוני 2018 PowerFactorCorrection.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi מחיקת החץ המציין נגד-משתנה כיוון שההתנגדות הפנימית של הסליל קיימת כבר במידגם 2
10:34, 9 ביוני 2018 ACTest.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi מחיקת החץ של הנגד-המשתנה ותיחום הסליל של המדגם 2
06:46, 9 ביוני 2018 CoupledRLCs.svg (קובץ) 53 קילו־בייט Roipi שינוי מיקום הדקים 1 ו-3 והוספת מתחם לסימון המונוליטי של הסליל המשתנה 2
10:50, 6 ביוני 2018 MutualInductorRLC.svg (קובץ) 19 קילו־בייט Roipi חיבור סליל-משתנה בתצורת RLC כדי למדוד תדר-תהודה 1
10:12, 6 ביוני 2018 107NPlate.png (קובץ) 809 קילו־בייט Roipi טבלית של סליל משתנה מסוג 107N 1
11:50, 29 במאי 2018 107N.png (קובץ) 773 קילו־בייט Roipi General Radio Company Type 107N Variable Inductor 1
10:12, 26 במאי 2018 PhaseCheckerSmall.gif (קובץ) 73 קילו־בייט Roipi מידגם למדידת סדר פאזות עם אנימציה של נורות מתחלפות 1
11:27, 17 במאי 2018 TransformerPolarity.png (קובץ) 58 קילו־בייט Roipi הוספת מציינים עבור In1 ו-In2 2
11:26, 17 במאי 2018 PowerTransformer.png (קובץ) 60 קילו־בייט Roipi מחיקת החיבורים ל-In1 ו-In2 2
14:03, 15 במרץ 2018 Series RLC Circuit Naked.png (קובץ) 17 קילו־בייט Roy Avrahamy Series RLC Circuit Naked 1
13:11, 17 בפברואר 2018 RheostatSchemeReal.png (קובץ) 167 קילו־בייט Roipi הבהרת הרקע 2
18:21, 14 בפברואר 2018 SignHere.png (קובץ) 47 קילו־בייט Roipi תבנית לחתימת המדריך 1

הדף הראשון
הדף הראשון
הדף הקודם
הדף הקודם
הדף האחרון
הדף האחרון