Horizon DHR: הבדלים בין גרסאות

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(העברת המידע על ספק הכוח למתח ישר שהוצא משימוש לדף נפרד)
(אין הבדלים)

גרסה מתאריך 10:51, 23 בספטמבר 2018

איור 1: Horizon Regulated Power Supply DHR 40-1 40V 1A Dual

ספק כח מיוצב של חברת הוריזון מודל DHR 40-1.

למידע נוסף ניתן לפנות לפרק 5 בנספח.

להתעמקות (מעגל פנימי ורכיבים דיסקרטיים מהם עשוי ספק הכוח) ניתן לקרוא את המדריך למשתמש במצב מקוון (פורסם באישור החברה).

או לחלופין להזמין את המדריך למשתמש פיזית ע"י השאלה בין-ספרייתית של החוברת DHR series dual power supplies instruction manual.

1 מידע כללי

תפקידו לספק מתח ישר (DC) אשר מפעיל את המערכות האלקטרוניות, להלן תכונותיו:

 1. כולל שני ספקי-כוח נפרדים
 2. מגיע עד מתח ישר של 40V
 3. מגיע עד זרם ישר של 1A
 4. כולל מד-מתח ומד-זרם לכל ערוץ (ספק-כוח)
 5. ניתן לחבר אותם במקביל (ע"י העברה למצב Parallel) בכדי לקבל זרם פי 2 גבוה יותר (עד 2 אמפר), במקרה זה הספק-כוח הימני מתפקד בתור "אדון" ושולט על המתח וזרם המוצא של שני ספקי-הכוח
 6. ניתן לחבר את שני ספקי-הכוח בטור (כשהם במצב של Single) בעזרת כבלים כדי לקבל מתח פי 2 גבוה יותר (עד 80 וולט)

2 הערות

 1. כפי שרואים באיור 1 יש לו שני כפתורים:
  • כפתור כיוון המתח.
  • כפתור הגבלת זרם.
 2. כאשר רוצים לכוון את הגבלת הזרם יש ליצור קצר בספק-הכח ע"י קיצור יציאות הפלוס והמינוס בעזרת כבל בננות, אין צורך לנתק את המעגל לשם כך - ניתן לעשות זאת תוך כדי שהמעגל מחובר כיוון שהקצר יווצר רק בספק-הכח ולא במעגל.
  הערות:
  • לשים לב שתחום הגבלת הזרם הוא בין 0A ל-1.2A כיוון שהרבה סטודנטים מתבלבלים ולא מבינים שכשרשום 1. (כלומר נקודה ואחריה הספרה 1) זה אומר 0.1A (מילולית: אפס נקודה אחת) ולא אחד אמפר שלם.
  • כאשר מגיעים לזרם המירבי - הספק כוח הופך באופן אוטומטי לספק-זרם - כלומר הוא תמיד יוציא את הזרם המירבי שקבענו ולכן מתח-המוצא על העומס ישתנה בהתאם לערך נגד-העומס עפ"י הכלל: VLOAD=RLOAD·ILIMIT, אם לדוגמא קבענו מתח של 30V על ספק-הכוח והגבלת זרם של 1A, זה אומר שאם נשתמש בנגד של 30Ω נגיע לזרם המירבי ואם נקטין את הנגד למשל ל-10Ω אז מתח המוצא לא יהיה 30V אלא יהיה VOUT=10Ω·1A=10V.
 3. לא מומלץ להסתמך על מד-המתח ומד-הזרם של ספק-הכוח כיוון שהם אנלוגיים ולכן לא נוח לקרוא אותם, במקרה זה רצוי להתחבר לרמ"סים.

3 הסבר על הווסתים והמחוונים

שם פונקציה
Power Switch
מתג כיבוי-הדלקה של שני ספקי הכח. כאשר דלוק הנורה צריכה לפעול
V. ADJ potentiometer
מאפשר כיוונון רציף של מתח המוצא בין 0 ל-105% מ-Vomax
C. LIMIT
מאפשר כיוונון רציף של זרם המוצא בין 5% ל-110% מ-Imax
SINGLE/PARALLEL switch
 • עמדת SINGLE - מאפשרת לכל ספק-כח לתפקד באופן עצמאי
 • עמדת PARALLEL - ספק-הכוח הימני מתפקד בתור "אדון" (master) וספק-הכוח השמאלי מתפקד בתור "עבד" (slave).
 • עמדה אמצעית - רק ספק-כוח "אדון" מתפקד
DC Voltmeters
מציין את מתח המוצא של ספק-הכוח
DC Ammeters
מציין את זרם המוצא של ספק הכוח
1.25 A (SB) fuse
ממוקם על הראשוני של השנאי. מונע נזק עקב תקלה פנימית