עזרי לימוד: הבדלים בין גרסאות

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(הסרת הציטוט של גל והעברתו לספרות מקוונת)
(הוספת פרק 5 בספר של גל)
 
שורה 41: שורה 41:
 
<ref name="amir">אברמוביץ' אמיר, [http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97764006 '''מדידות ומכשור'''], [[wikipedia:he:המרכז לטכנולוגיה חינוכית|מט"ח]], [[wikipedia:he:1996|1996]], pp. 223-226, {{book|{{alma|2176549870004361}}|002022325}}</ref>
 
<ref name="amir">אברמוביץ' אמיר, [http://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97764006 '''מדידות ומכשור'''], [[wikipedia:he:המרכז לטכנולוגיה חינוכית|מט"ח]], [[wikipedia:he:1996|1996]], pp. 223-226, {{book|{{alma|2176549870004361}}|002022325}}</ref>
  
<ref name="gal">יעקב גל, [https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93175250 '''תורת החשמל, כרך ב''''], [[wikipedia:he:המרכז לטכנולוגיה חינוכית|הוצאת מט"ח]], [[wikipedia:he:2008|2008]], {{book|{{alma|2165500420004361}}|002087772}}, Ch.&nbsp;7</ref>
+
<ref name="gal">יעקב גל, [https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93175250 '''תורת החשמל, כרך ב''''], [[wikipedia:he:המרכז לטכנולוגיה חינוכית|הוצאת מט"ח]], [[wikipedia:he:2008|2008]], {{book|{{alma|2165500420004361}}|002087772}}, Ch.&nbsp;5,7</ref>
  
 
<ref name="yan">יאן לרון, [http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102627714 '''אלקטרוניקת הספק''', חלק א'], [[wikipedia:he:האוניברסיטה הפתוחה|האוניברסיטה הפתוחה]], [[wikipedia:he:2011|2011]], {{book|{{alma|2178585790004361}}|002154929}}</ref>
 
<ref name="yan">יאן לרון, [http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102627714 '''אלקטרוניקת הספק''', חלק א'], [[wikipedia:he:האוניברסיטה הפתוחה|האוניברסיטה הפתוחה]], [[wikipedia:he:2011|2011]], {{book|{{alma|2178585790004361}}|002154929}}</ref>

גרסה אחרונה מתאריך 13:03, 28 באוגוסט 2018

1 קישורים

 1. תוכנות כגון מאטלאב או מתמטיקה הפועלות על מחשב מרוחק כך שניתן להשתמש בהן גם דרך הטלפון הנייד:
  http://apps.bgu.ac.il/
  למידע נוסף: http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/apps.aspx
 2. לחישובים ושרטוט גרפים (ניתן להשתמש בתוכנת מתמטיקה במקום):
  https://www.wolframalpha.com/
 3. שרטוטי מעגלים חשמליים:
  https://www.digikey.com/schemeit/
 4. סימולציה של מעגלים חשמליים (ניתן להשתמש בזה גם לשרטוט בלבד):
  https://www.partsim.com/
 5. קורסים רלוונטיים באתר הוידאו האקדמי: http://video.bgu.ac.il:
  • הקורס התיאורטי: מדעי ההנדסה => (361) המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים => מבוא להנדסת חשמל (מר גיא כהן)
  • קורס מטלב: מדעי ההנדסה => (362) המחלקה להנדסת מכונות => מטלאב (ד"ר שי ארוגתי). הערה: לכל סרטון יש תוכן עניינים.
 6. חוברת Spice מקורס מעבדה למעגלים אלקטרוניים: http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/SPICE_1/Spice_1.htm

2 ספרות

[1] [2]

 1. E.B. Slutsky and D.W. Messaros, Introduction to Electrical Engineering Laboratories: Circuits, Electronics, and Digital Logic, Prentice Hall, New Jersey, 1992, 📖 Permalink 🔗: 001249196
 2. A.S. Sedra and K.C. Smith, Microelectronic Circuits (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering), Oxford University Press, New-York, 2014, 📖 Permalink 🔗: 002198565

3 ספרות מצוטטת מקוונת

כאן נמצאת רשימה של ספרים המצוטטים באתר וניתנים לגישה בצורה מקוונת (בחלק מהם צריך להיות ברשת של האוניברסיטה או להשתמש בפרוקסי שלה).

הערות:

 1. בחלק מהרשומות מופיעים מספרי פרקים או עמודים רלוונטיים.
 2. כדי להגיע אל הספר המקוון יש ללחוץ על הקישור של שם-הספר.

[1][2][3]

 1. אברמוביץ' אמיר, מדידות ומכשור, מט"ח, 1996, pp. 223-226, 📖 Permalink 🔗: 002022325
 2. יעקב גל, תורת החשמל, כרך ב', הוצאת מט"ח, 2008, 📖 Permalink 🔗: 002087772, Ch. 5,7
 3. יאן לרון, אלקטרוניקת הספק, חלק א', האוניברסיטה הפתוחה, 2011, 📖 Permalink 🔗: 002154929

4 ספרות מצוטטת בשאלות הכנה

מסודר לפי א"ב של שם המחבר.

הערה: בחלק מהרשומות מופיעים מספרי פרקים או עמודים רלוונטיים.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

 1. E. Brenner and M. Javid, Analysis of Electric Circuits, McGraw Hill, 1967, 📖 Permalink 🔗: 001070626
 2. P.R. Clement and W.C.Johnson, Electrical Engineering Science, McGraw Hill, 1960 (Malabar, Fla. 1982), 📖 Permalink 🔗: 001331452
 3. Del Toro V., Electromechanical Devices for Energy Conversion and Control Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1968, 📖 Permalink 🔗: 000044144
 4. R.P. Deshpande, Capacitors, McGraw Hill, 2014, Chapter 9.1
 5. C.A. Desoer and E.S. Kuh, Basic Circuit Theory, McGraw Hill, 1969, 📖 Permalink 🔗: 001026415
 6. A. E. Fitzgerald and D. E. Higginbotham,Basic Electrical Engineering, McGraw Hill, 1975, 📖 Permalink 🔗: 000061460
 7. E. Frank, Electrical Measurement Analysis, McGraw Hill, 1959, 📖 Permalink 🔗: 001069626, pp. 364-373
 8. E.W Golding, F.C Widdis, Electrical Measurements and Measuring Instruments, Pitman Publishing, London, 1968, 📖 Permalink 🔗: 001129323, pp. 767-768 (Methods), 773-774 (Aron), 776-778 (Barlow)
 9. B. Hague and T.R. Foord, Alternating Current Bridge Methods, Pitman Publishing, London, 1971,📖 Permalink 🔗: 001123990, pp. 108-112, 302-303, 367-369
 10. F.K. Harris, Electrical Measurements, John Wiley, 1952, 📖 Permalink 🔗: 001061450, pp. 476-477 (Methods), 506-507 (Barlow)
 11. Herrick C.N., Instruments and Measurements for Electronics, McGraw Hill, New-York, 1972, pp 17-73, 225-292, 📖 Permalink 🔗: 001073594
 12. P. Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Ed., Cambridge University Press, New-York, 2015, 📖 Permalink 🔗: 002446282
 13. J. Millman and C. C. Halkias, Electronic Devices and Circuits, McGraw Hill, 1967, 📖 Permalink 🔗: 000501044
 14. ניצן דוד, מבוא להנדסת חשמל, מכלול, 1972, 📖 Permalink 🔗: 001070586
 15. Oliver B.M. & Cage J.M., Electronic Measurements and Instrumentation, McGraw Hill, New-York, 1971, 📖 Permalink 🔗: 001019964
 16. A.H. Robbins,‎ W.C. Miller, Circuit Analysis: Theory and Practice, 5th Ed., Delmar Cengage Learning, 2012, 📖 Permalink 🔗: Older edition (1994), Ch. 16, 23
 17. Roth C. H.,Use of the Oscilloscope, Prentice Hall, New Jersey, 1970, 📖 Permalink 🔗: 001146904
 18. סמואל ע., מכשור ומידוד באלקטרוניקה, הוצאת אורט,חלק ב, 1968., 📖 Permalink 🔗: 001167599
 19. W. McC. Siebert, Circuits, Signals, and Systems, MIT Press, 1986, 📖 Permalink 🔗: 001016541, p.73
 20. Smith R.J., Circuits, Devices and Systems, John Wiley, 1992, 📖 Permalink 🔗: 001260536
 21. שטריקר סטפן, תורת המדידות החשמליות, זרם חילופין, אגודת הסטודנטים בטכניון, 1970, 📖 Permalink 🔗: Technion Library, pp. 1-19
 22. Wildi Théodore, Electrical Machines, Drives and Power Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2002, 📖 Permalink 🔗: 001454014, Ch. 9-11
 23. Wolf. S., Guide to Electronics Measurements and Laboratory Practice, Prentice Hall, New Jersey, 1983, 📖 Permalink 🔗: 001023207