עזרי לימוד: הבדלים בין גרסאות

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(הוספת הספרים של דישפנדה וסיברט)
(הוספת הספר של יעקב גל)
שורה 57: שורה 57:
 
<ref name="fitzgerald" />
 
<ref name="fitzgerald" />
 
<ref name="frank" />
 
<ref name="frank" />
 +
<ref name="gal" />
 
<ref name="golding" />
 
<ref name="golding" />
 
<ref name="hague" />
 
<ref name="hague" />
שורה 88: שורה 89:
  
 
<ref name="frank">E. Frank, [https://www.amazon.com/Electrical-Measurement-Analysis-Ernest-Frank/dp/0882755544 '''Electrical Measurement Analysis'''], [[wikipedia:McGraw-Hill Education|McGraw Hill]], [[wikipedia:1959|1959]], {{book|{{alma|2172749450004361}}|001069626}}, pp. 364-373</ref>
 
<ref name="frank">E. Frank, [https://www.amazon.com/Electrical-Measurement-Analysis-Ernest-Frank/dp/0882755544 '''Electrical Measurement Analysis'''], [[wikipedia:McGraw-Hill Education|McGraw Hill]], [[wikipedia:1959|1959]], {{book|{{alma|2172749450004361}}|001069626}}, pp. 364-373</ref>
 +
 +
<ref name="gal">יעקב גל, [http://www.booksefer.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=item&cs=48233&langpage=heb&category= '''תורת החשמל, כרך ב''''], [[wikipedia:he:המרכז לטכנולוגיה חינוכית|הוצאת מט"ח]], [[wikipedia:he:2008|2008]], {{book|{{alma|2165500420004361}}|002087772}}, Ch.&nbsp;7</ref>
  
 
<ref name="golding">E.W Golding, F.C Widdis, [http://www.amazon.in/Electrical-Measurements-Measuring-Instruments-Golding/dp/8190630725 '''Electrical Measurements and Measuring Instruments'''], [[wikipedia:Isaac_Pitman#Publishing|Pitman Publishing]], [[wikipedia:London|London]], [[wikipedia:1968|1968]], {{book|{{alma|2169662930004361}}|001129323}}, pp. 767-768 (Methods), 773-774 (Aron), 776-778 (Barlow)</ref>
 
<ref name="golding">E.W Golding, F.C Widdis, [http://www.amazon.in/Electrical-Measurements-Measuring-Instruments-Golding/dp/8190630725 '''Electrical Measurements and Measuring Instruments'''], [[wikipedia:Isaac_Pitman#Publishing|Pitman Publishing]], [[wikipedia:London|London]], [[wikipedia:1968|1968]], {{book|{{alma|2169662930004361}}|001129323}}, pp. 767-768 (Methods), 773-774 (Aron), 776-778 (Barlow)</ref>

גרסה מתאריך 11:58, 25 באוגוסט 2018

1 קישורים

 1. תוכנות כגון מאטלאב או מתמטיקה הפועלות על מחשב מרוחק כך שניתן להשתמש בהן גם דרך הטלפון הנייד:
  http://apps.bgu.ac.il/
  למידע נוסף: http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/apps.aspx
 2. לחישובים ושרטוט גרפים (ניתן להשתמש בתוכנת מתמטיקה במקום):
  https://www.wolframalpha.com/
 3. שרטוטי מעגלים חשמליים:
  https://www.digikey.com/schemeit/
 4. סימולציה של מעגלים חשמליים (ניתן להשתמש בזה גם לשרטוט בלבד):
  https://www.partsim.com/
 5. קורסים רלוונטיים באתר הוידאו האקדמי: http://video.bgu.ac.il:
  • הקורס התיאורטי: מדעי ההנדסה => (361) המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים => מבוא להנדסת חשמל (מר גיא כהן)
  • קורס מטלב: מדעי ההנדסה => (362) המחלקה להנדסת מכונות => מטלאב (ד"ר שי ארוגתי). הערה: לכל סרטון יש תוכן עניינים.
 6. חוברת Spice מקורס מעבדה למעגלים אלקטרוניים: http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/SPICE_1/Spice_1.htm

2 ספרות

[1] [2]

 1. E.B. Slutsky and D.W. Messaros, Introduction to Electrical Engineering Laboratories: Circuits, Electronics, and Digital Logic, Prentice Hall, New Jersey, 1992, 📖 Permalink 🔗: 001249196
 2. A.S. Sedra and K.C. Smith, Microelectronic Circuits (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering), Oxford University Press, New-York, 2014, 📖 Permalink 🔗: 002198565

3 ספרות מצוטטת מקוונת

כאן נמצאת רשימה של ספרים המצוטטים באתר וניתנים לגישה בצורה מקוונת (בחלק מהם צריך להיות ברשת של האוניברסיטה או להשתמש בפרוקסי שלה).

הערות:

 1. בחלק מהרשומות מופיעים מספרי פרקים או עמודים רלוונטיים.
 2. כדי להגיע אל הספר המקוון יש ללחוץ על הקישור של שם-הספר.

[1][2]

 1. אברמוביץ' אמיר, מדידות ומכשור, מט"ח, 1996, pp. 223-226, 📖 Permalink 🔗: 002022325
 2. יאן לרון, אלקטרוניקת הספק, חלק א', האוניברסיטה הפתוחה, 2011, 📖 Permalink 🔗: 002154929

4 ספרות מצוטטת בשאלות הכנה

מסודר לפי א"ב של שם המחבר.

הערה: בחלק מהרשומות מופיעים מספרי פרקים או עמודים רלוונטיים.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 1. E. Brenner and M. Javid, Analysis of Electric Circuits, McGraw Hill, 1967, 📖 Permalink 🔗: 001070626
 2. P.R. Clement and W.C.Johnson, Electrical Engineering Science, McGraw Hill, 1960 (Malabar, Fla. 1982), 📖 Permalink 🔗: 001331452
 3. Del Toro V., Electromechanical Devices for Energy Conversion and Control Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1968, 📖 Permalink 🔗: 000044144
 4. R.P. Deshpande, Capacitors, McGraw Hill, 2014, Chapter 9.1
 5. C.A. Desoer and E.S. Kuh, Basic Circuit Theory, McGraw Hill, 1969, 📖 Permalink 🔗: 001026415
 6. A. E. Fitzgerald and D. E. Higginbotham,Basic Electrical Engineering, McGraw Hill, 1975, 📖 Permalink 🔗: 000061460
 7. E. Frank, Electrical Measurement Analysis, McGraw Hill, 1959, 📖 Permalink 🔗: 001069626, pp. 364-373
 8. יעקב גל, תורת החשמל, כרך ב', הוצאת מט"ח, 2008, 📖 Permalink 🔗: 002087772, Ch. 7
 9. E.W Golding, F.C Widdis, Electrical Measurements and Measuring Instruments, Pitman Publishing, London, 1968, 📖 Permalink 🔗: 001129323, pp. 767-768 (Methods), 773-774 (Aron), 776-778 (Barlow)
 10. B. Hague and T.R. Foord, Alternating Current Bridge Methods, Pitman Publishing, London, 1971,📖 Permalink 🔗: 001123990, pp. 108-112, 302-303, 367-369
 11. F.K. Harris, Electrical Measurements, John Wiley, 1952, 📖 Permalink 🔗: 001061450, pp. 476-477 (Methods), 506-507 (Barlow)
 12. Herrick C.N., Instruments and Measurements for Electronics, McGraw Hill, New-York, 1972, pp 17-73, 225-292, 📖 Permalink 🔗: 001073594
 13. P. Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Ed., Cambridge University Press, New-York, 2015, 📖 Permalink 🔗: 002446282
 14. J. Millman and C. C. Halkias, Electronic Devices and Circuits, McGraw Hill, 1967, 📖 Permalink 🔗: 000501044
 15. ניצן דוד, מבוא להנדסת חשמל, מכלול, 1972, 📖 Permalink 🔗: 001070586
 16. Oliver B.M. & Cage J.M., Electronic Measurements and Instrumentation, McGraw Hill, New-York, 1971, 📖 Permalink 🔗: 001019964
 17. A.H. Robbins,‎ W.C. Miller, Circuit Analysis: Theory and Practice, 5th Ed., Delmar Cengage Learning, 2012, 📖 Permalink 🔗: Older edition (1994), Ch. 16, 23
 18. Roth C. H.,Use of the Oscilloscope, Prentice Hall, New Jersey, 1970, 📖 Permalink 🔗: 001146904
 19. סמואל ע., מכשור ומידוד באלקטרוניקה, הוצאת אורט,חלק ב, 1968., 📖 Permalink 🔗: 001167599
 20. W. McC. Siebert, Circuits, Signals, and Systems, MIT Press, 1986, 📖 Permalink 🔗: 001016541, p.73
 21. Smith R.J., Circuits, Devices and Systems, John Wiley, 1992, 📖 Permalink 🔗: 001260536
 22. שטריקר סטפן, תורת המדידות החשמליות, זרם חילופין, אגודת הסטודנטים בטכניון, 1970, 📖 Permalink 🔗: Technion Library, pp. 1-19
 23. Wildi Théodore, Electrical Machines, Drives and Power Systems, Prentice Hall, New Jersey, 2002, 📖 Permalink 🔗: 001454014, Ch. 9-11
 24. Wolf. S., Guide to Electronics Measurements and Laboratory Practice, Prentice Hall, New Jersey, 1983, 📖 Permalink 🔗: 001023207