רשימת קבצים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
מספר פריטים בדף:
חיפוש קובץ מדיה בשם:
שם המשתמש:
כולל גרסאות ישנות של תמונות

עולהתאריך שם תמונה ממוזערת גודל משתמש תיאור גרסאות
14:05, 9 בפברואר 2017 Scope-Image.png (קובץ) 27 קילו־בייט Roipi   1
11:34, 10 בפברואר 2017 DHR40-1.JPG (קובץ) 73 קילו־בייט Roipi   1
12:17, 10 בפברואר 2017 EW604.png (קובץ) 721 קילו־בייט Roipi   1
12:35, 10 בפברואר 2017 CVM-NRG96.png (קובץ) 423 קילו־בייט Roipi   1
19:01, 10 בפברואר 2017 TriggerDown.png (קובץ) 4 קילו־בייט Roipi   1
19:02, 10 בפברואר 2017 TriggerUp.png (קובץ) 4 קילו־בייט Roipi   1
10:31, 11 בפברואר 2017 Agilent33220A.jpg (קובץ) 41 קילו־בייט Roipi   1
15:20, 11 בפברואר 2017 FeedbackOptions.JPG (קובץ) 44 קילו־בייט Roipi   1
19:11, 11 בפברואר 2017 ECELogo.gif (קובץ) 4 קילו־בייט Roipi   1
20:23, 12 בפברואר 2017 34405A.png (קובץ) 709 קילו־בייט Roipi   1
23:48, 17 בפברואר 2017 SineWave1V.png (קובץ) 5 קילו־בייט Roipi   1
19:04, 19 בפברואר 2017 DSO-X 2002A.png (קובץ) 901 קילו־בייט Roipi   1
22:05, 19 בפברואר 2017 MeasureOutputResistance.svg (קובץ) 29 קילו־בייט Roipi   1
15:18, 20 בפברואר 2017 ScopeSetupRight.svg (קובץ) 69 קילו־בייט Roipi   1
15:19, 20 בפברואר 2017 ScopeSetupWrong.svg (קובץ) 67 קילו־בייט Roipi   1
18:52, 21 בפברואר 2017 SquareWave1V.png (קובץ) 6 קילו־בייט Roipi   1
18:58, 21 בפברואר 2017 SineWave0-2V.png (קובץ) 6 קילו־בייט Roipi   1
11:39, 24 בפברואר 2017 ScopeAllMeasurements.png (קובץ) 29 קילו־בייט Roipi   1
11:55, 24 בפברואר 2017 Semaphore.gif (קובץ) 126 קילו־בייט Roipi מדגם למדידת סדר פאזות ברשת תלת-פאזית 1
23:07, 24 בפברואר 2017 Folder.png (קובץ) 2 קילו־בייט Roipi   1
17:16, 2 במרץ 2017 Tabor Electronics LTD DMM.gif (קובץ) 261 קילו־בייט Roipi צילום באיכות גבוהה יותר 2
17:42, 2 במרץ 2017 KitL1HC10Ux2.png (קובץ) 951 קילו־בייט Roipi מדגם בעל שני קבלים של 10 מיקרו-פאראד וסליל של 1 הנרי 1
18:39, 2 במרץ 2017 Rheostat300Ohm.png (קובץ) 378 קילו־בייט Roipi נגד משתנה 1
19:39, 2 במרץ 2017 RheostatScheme.png (קובץ) 20 קילו־בייט Roipi סכמת הראוסטט 1
12:43, 3 במרץ 2017 3PhaseVariac.png (קובץ) 683 קילו־בייט Roipi וואריאק תלת פאזי 1
12:56, 3 במרץ 2017 3PhaseVoltageLimiter.gif (קובץ) 264 קילו־בייט Roipi שנאי מוריד מתח 3x30V 1
17:09, 3 במרץ 2017 R2D1Front.png (קובץ) 461 קילו־בייט Roipi ערכת נגדים 470 ודיודה 1N4001 מקדימה 1
17:10, 3 במרץ 2017 R2D1Back.png (קובץ) 467 קילו־בייט Roipi ערכת נגדים 470 ודיודה 1N4001 מאחורה 1
17:19, 3 במרץ 2017 R2D1.png (קובץ) 950 קילו־בייט Roipi שני נגדי 470 אוהם ודיודת 1N4001 1
19:28, 3 במרץ 2017 DecadeInductanceBox.png (קובץ) 570 קילו־בייט Roipi דקדת סלילים 1
19:55, 3 במרץ 2017 CapacitanceDecade.png (קובץ) 644 קילו־בייט Roipi דקדת קבלים 1
21:59, 3 במרץ 2017 DecadeResistance.png (קובץ) 264 קילו־בייט Roipi דקדת נגדים 1
09:47, 4 במרץ 2017 BananaWires.jpg (קובץ) 165 קילו־בייט Roipi בננות לחיבור המיכשור החשמלי 1
10:16, 4 במרץ 2017 470Ohm.png (קובץ) 49 קילו־בייט Roipi נגד 470 אוהם 1
21:28, 4 במרץ 2017 HPF.svg (קובץ) 9 קילו־בייט Roipi מעגל מסנן מעביר גבוהים 1
20:03, 5 במרץ 2017 RC.png (קובץ) 25 קילו־בייט Roipi מסנן RC 1
21:45, 9 במרץ 2017 MovingCoilInstrument.png (קובץ) 187 קילו־בייט Roipi מבנה פנימי של מד-זרם מבוסס על סליל-נע, לקוח מהספר Circuits, Devices and Systems by R.J. Smith 1
13:13, 10 במרץ 2017 Transformer.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi הוספת התנגדויות 2
19:12, 10 במרץ 2017 VoltLimiter.png (קובץ) 715 קילו־בייט Roipi מגבל מתח תלת-פאזי 1
19:58, 10 במרץ 2017 Trans2Limiter.png (קובץ) 684 קילו־בייט Roipi חיבור השנאי התלת-פאזי למוריד המתח 1
09:44, 11 במרץ 2017 Diode pinout en fr.svg (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi תיאור סכימתי של דיודה 1
19:11, 11 במרץ 2017 3PhaseBalanced.png (קובץ) 25 קילו־בייט Roipi רשת תלת-מופעית מאוזנת 1
12:00, 12 במרץ 2017 SquareWavePositive.png (קובץ) 3 קילו־בייט Roipi גל ריבועי חיובי 1
19:58, 13 במרץ 2017 Icons-mini-file acrobat.gif (קובץ) 291 בייט Roipi צלמית לתצוגה הולמת יותר של קבצי PDF 1
19:51, 15 במרץ 2017 ScopeSetupCommonGround.svg (קובץ) 72 קילו־בייט Roipi ה-INVERT מיותר בקונפיגורציה זו כיוון שכל המתחים באותו הכיוון 2
13:35, 17 במרץ 2017 InductanceCheck.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi מערך למדידת השראות סליל 1
09:29, 18 במרץ 2017 NoSincSine.jpg (קובץ) 45 קילו־בייט Roipi גל סינוס כפול לא מסונכרן 1
16:19, 21 במרץ 2017 RLC.svg (קובץ) 109 קילו־בייט Roipi תגובה ליניארית לתדר של מעגל RLC 1
16:20, 21 במרץ 2017 RC-Log.svg (קובץ) 121 קילו־בייט Roipi תגובה לוגריתמית לתדר של מעגל RC 1
16:21, 21 במרץ 2017 RC-Linear.svg (קובץ) 172 קילו־בייט Roipi תגובה ליניארית לתדר של מעגל RC 1

הדף הראשון
הדף הראשון
הדף האחרון
הדף האחרון