רשימת קבצים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
מספר פריטים בדף:
חיפוש קובץ מדיה בשם:
שם המשתמש:
כולל גרסאות ישנות של תמונות

תאריך עולהשם תמונה ממוזערת גודל משתמש תיאור גרסאות
22:52, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-1-ZoomIn.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה הראשונה בהגדלה 1
22:50, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-1-ZoomOut.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה הראשונה 1
22:54, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-2-ZoomIn.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה השנייה בהגדלה 1
22:53, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-2-ZoomOut.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 100k וסימון התנודה השנייה 1
23:04, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1Hz-10kHz-Log.png (קובץ) 20 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית עם נגד 100k 1
23:05, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1khz-2kHz-Linear-f0.png (קובץ) 40 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים ליניארית עם נגד 100k וסימון f0 1
23:05, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1khz-2kHz-Linear-f1.png (קובץ) 40 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים ליניארית עם נגד 100k וסימון f1 1
23:05, 1 בדצמבר 2017 100kOhm-Sweep-1khz-2kHz-Linear-f2.png (קובץ) 40 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים ליניארית עם נגד 100k וסימון f2 1
12:50, 29 במאי 2018 107N.png (קובץ) 773 קילו־בייט Roipi General Radio Company Type 107N Variable Inductor 1
11:12, 6 ביוני 2018 107NPlate.png (קובץ) 809 קילו־בייט Roipi טבלית של סליל משתנה מסוג 107N 1
12:28, 22 בדצמבר 2017 1PFWBridge.svg (קובץ) 30 קילו־בייט Roipi הגדלת התמונה 2
22:09, 12 בינואר 2018 1PFWCap25mA432Ohm.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi חד-מופעי דו-דרכי עם קבל ללא סליל, זרם-ישר 25 מילי-אמפר ונגד של 432 אוהם 1
22:11, 12 בינואר 2018 1PFWCapInductor25mA365Ohm.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi חד-מופעי דו-דרכי עם קבל וסליל, זרם-ישר 25 מילי-אמפר ונגד של 365 אוהם 1
10:46, 22 בדצמבר 2017 1PFWCircuit.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi מעגל מיישר חד-מופעי דו-דרכי 1
12:58, 22 בדצמבר 2017 1PFWCircuitWithMarkings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi מעגל יישור חד-מופעי דו-דרכי עם סנף מרכזי וסימונים 1
17:28, 22 בדצמבר 2017 1PFWOrcad.png (קובץ) 42 קילו־בייט Roipi שינוי קוטביות הפרובים כדי שהגלים יצאו כמו שצריך 2
17:25, 22 בדצמבר 2017 1PFWOrcadResponse.png (קובץ) 23 קילו־בייט Roipi תיקון כיוון מתח הדיודות 2
16:42, 22 בדצמבר 2017 1PFWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 25 קילו־בייט Roipi סימולציית אורקד של מעגל יישור חד-מופעי דו-דרכי 1
14:15, 22 בדצמבר 2017 1PFWResponse.png (קובץ) 25 קילו־בייט Roipi תגובה למעגל יישור חד-מופעי דו-דרכי 1
22:14, 12 בינואר 2018 1PHWCap25mA288Ohm.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi חד-מופעי חד-דרכי עם קבל ללא סליל, זרם-ישר 25 מילי-אמפר ונגד של 288 אוהם 1
22:15, 12 בינואר 2018 1PHWCapInductor25mA225Ohm.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi חד-מופעי חד-דרכי עם קבל וסליל, זרם-ישר 25 מילי-אמפר ונגד של 225 אוהם 1
08:17, 20 בדצמבר 2017 1PHWCircuit.png (קובץ) 10 קילו־בייט Roipi מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
10:51, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcad.png (קובץ) 39 קילו־בייט Roipi מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי באורקד 1
11:01, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcadResponse.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi העלאה עם הצבעים המקוריים של אורקד 2
11:27, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 22 קילו־בייט Roipi חישובים על תוצאות אורקד עבור מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
11:33, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcadSettings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi הגדרות הריצה באורקד עבור מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
16:11, 19 בדצמבר 2017 1PHWRectifiedWithCap.png (קובץ) 41 קילו־בייט Roipi צורת הגל על העומס במיישר חד דרכי עם מסנן קיבולי 1
08:25, 20 בדצמבר 2017 1PHWResponse.png (קובץ) 21 קילו־בייט Roipi תגובה למעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
23:03, 1 בדצמבר 2017 1kOhm-Sweep-1Hz-10kHz-Log.png (קובץ) 36 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית עם נגד 1k 1
22:44, 1 בדצמבר 2017 1kOhm.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi הורדת חותמת הזמן 2
22:42, 1 בדצמבר 2017 20kOhm-1.png (קובץ) 12 קילו־בייט Roipi הורדת חותמת הזמן 2
22:47, 1 בדצמבר 2017 20kOhm-2.png (קובץ) 11 קילו־בייט Roipi תגובה לגל-ריבועי עם נגד 20k וסימון התנודה השנייה 1
23:04, 1 בדצמבר 2017 20kOhm-Sweep-1Hz-10kHz-Log.png (קובץ) 37 קילו־בייט Roipi סריקת תדרים לוגריתמית עם נגד 20k 1
15:03, 10 בנובמבר 2017 3-4scopeNo17additive.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi קוטביות חיבורית 1
15:05, 10 בנובמבר 2017 3-4scopeNo19subtractive.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi קוטביות חיסורית 1
20:23, 12 בפברואר 2017 34405A.png (קובץ) 709 קילו־בייט Roipi   1
20:47, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcad.png (קובץ) 76 קילו־בייט Roipi סכימת אורקד של מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי (גשר) 1
22:22, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcadResponse.png (קובץ) 23 קילו־בייט Roipi תוצאות סימולציית אורקד עבור מעגל תלת-מופעי דו-דרכי 1
20:59, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 28 קילו־בייט Roipi ניתוח ריצת אורקד באמצעות מטלב של מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי 1
20:52, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcadSettings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi הגדרות ריצה עבור סימולציית אורקד של מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי 1
19:56, 23 בדצמבר 2017 3PFWResponse.png (קובץ) 29 קילו־בייט Roipi הוספת גליון 2
20:31, 23 בדצמבר 2017 3PFWResponseInterconnected.png (קובץ) 38 קילו־בייט Roipi תגובת מיישר תלת-פאזי דו-דרכי כולל המתחים השלובים 1
14:41, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcad.png (קובץ) 76 קילו־בייט Roipi מעגל יישור תלת-מופעי חד-דרכי באורקד 1
15:33, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcadResponse.png (קובץ) 22 קילו־בייט Roipi תוצאת הסימולציה באורקדת של מעגל תלת-מופעי חד-דרכי 1
14:55, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 21 קילו־בייט Roipi חישובי מטלב על סימולציית אורקד של מעגל תלת-מופעי חד-דרכי 1
14:47, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcadSettings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi הגדרות הסימולציה באורקד 1
09:37, 23 בדצמבר 2017 3PHWResponse.png (קובץ) 37 קילו־בייט Roipi תגובה למעגל יישור תלת-מופעי חד-דרכי 1
19:11, 11 במרץ 2017 3PhaseBalanced.png (קובץ) 25 קילו־בייט Roipi רשת תלת-מופעית מאוזנת 1
19:49, 23 בדצמבר 2017 3PhaseFullWaveRectifier.svg (קובץ) 24 קילו־בייט Roipi מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי 1
09:01, 23 בדצמבר 2017 3PhaseHalfWaveRectifier.svg (קובץ) 20 קילו־בייט Roipi מעגל יישור תלת-מופעי חד-דרכי 1

הדף הראשון
הדף הראשון
הדף האחרון
הדף האחרון