רשימת קבצים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
מספר פריטים בדף:
חיפוש קובץ מדיה בשם:
שם המשתמש:
כולל גרסאות ישנות של תמונות

יורדתאריך שם תמונה ממוזערת גודל משתמש תיאור גרסאות
22:05, 26 בדצמבר 2017 ExcelRegulation5.png (קובץ) 96 קילו־בייט Roipi מדידת עקום הרגולציה באמצעות אקסל, הוראה 5 מתוך 7 1
22:05, 26 בדצמבר 2017 ExcelRegulation4.png (קובץ) 92 קילו־בייט Roipi מדידת עקום הרגולציה באמצעות אקסל, הוראה 4 מתוך 7 1
22:05, 26 בדצמבר 2017 ExcelRegulation3.png (קובץ) 102 קילו־בייט Roipi מדידת עקום הרגולציה באמצעות אקסל, הוראה 3 מתוך 7 1
22:05, 26 בדצמבר 2017 ExcelRegulation2.png (קובץ) 90 קילו־בייט Roipi מדידת עקום הרגולציה באמצעות אקסל, הוראה 2 מתוך 7 1
22:04, 26 בדצמבר 2017 ExcelRegulation1.png (קובץ) 67 קילו־בייט Roipi הוספת מיספור 1
20:28, 26 בדצמבר 2017 OnePhaseCapMath.png (קובץ) 17 קילו־בייט Roipi יישור חד-מופעי חד-דרכי עם קבל סינון 1
20:14, 26 בדצמבר 2017 RDCScope.svg (קובץ) 36 קילו־בייט Roipi מערך מדידה למעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי עם קבל סינון 1
22:22, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcadResponse.png (קובץ) 23 קילו־בייט Roipi תוצאות סימולציית אורקד עבור מעגל תלת-מופעי דו-דרכי 1
20:59, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 28 קילו־בייט Roipi ניתוח ריצת אורקד באמצעות מטלב של מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי 1
20:52, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcadSettings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi הגדרות ריצה עבור סימולציית אורקד של מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי 1
20:47, 24 בדצמבר 2017 3PFWOrcad.png (קובץ) 76 קילו־בייט Roipi סכימת אורקד של מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי (גשר) 1
20:31, 23 בדצמבר 2017 3PFWResponseInterconnected.png (קובץ) 38 קילו־בייט Roipi תגובת מיישר תלת-פאזי דו-דרכי כולל המתחים השלובים 1
19:56, 23 בדצמבר 2017 3PFWResponse.png (קובץ) 29 קילו־בייט Roipi הוספת גליון 2
19:49, 23 בדצמבר 2017 3PhaseFullWaveRectifier.svg (קובץ) 24 קילו־בייט Roipi מעגל יישור תלת-מופעי דו-דרכי 1
15:33, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcadResponse.png (קובץ) 22 קילו־בייט Roipi תוצאת הסימולציה באורקדת של מעגל תלת-מופעי חד-דרכי 1
14:55, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 21 קילו־בייט Roipi חישובי מטלב על סימולציית אורקד של מעגל תלת-מופעי חד-דרכי 1
14:47, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcadSettings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi הגדרות הסימולציה באורקד 1
14:41, 23 בדצמבר 2017 3PHWOrcad.png (קובץ) 76 קילו־בייט Roipi מעגל יישור תלת-מופעי חד-דרכי באורקד 1
09:37, 23 בדצמבר 2017 3PHWResponse.png (קובץ) 37 קילו־בייט Roipi תגובה למעגל יישור תלת-מופעי חד-דרכי 1
09:01, 23 בדצמבר 2017 3PhaseHalfWaveRectifier.svg (קובץ) 20 קילו־בייט Roipi מעגל יישור תלת-מופעי חד-דרכי 1
17:28, 22 בדצמבר 2017 1PFWOrcad.png (קובץ) 42 קילו־בייט Roipi שינוי קוטביות הפרובים כדי שהגלים יצאו כמו שצריך 2
17:25, 22 בדצמבר 2017 1PFWOrcadResponse.png (קובץ) 23 קילו־בייט Roipi תיקון כיוון מתח הדיודות 2
16:42, 22 בדצמבר 2017 1PFWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 25 קילו־בייט Roipi סימולציית אורקד של מעגל יישור חד-מופעי דו-דרכי 1
14:15, 22 בדצמבר 2017 1PFWResponse.png (קובץ) 25 קילו־בייט Roipi תגובה למעגל יישור חד-מופעי דו-דרכי 1
12:58, 22 בדצמבר 2017 1PFWCircuitWithMarkings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi מעגל יישור חד-מופעי דו-דרכי עם סנף מרכזי וסימונים 1
12:28, 22 בדצמבר 2017 1PFWBridge.svg (קובץ) 30 קילו־בייט Roipi הגדלת התמונה 2
10:46, 22 בדצמבר 2017 1PFWCircuit.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi מעגל מיישר חד-מופעי דו-דרכי 1
11:33, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcadSettings.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi הגדרות הריצה באורקד עבור מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
11:27, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcadResponseWithMatlab.png (קובץ) 22 קילו־בייט Roipi חישובים על תוצאות אורקד עבור מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
11:01, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcadResponse.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi העלאה עם הצבעים המקוריים של אורקד 2
10:51, 20 בדצמבר 2017 1PHWOrcad.png (קובץ) 39 קילו־בייט Roipi מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי באורקד 1
08:25, 20 בדצמבר 2017 1PHWResponse.png (קובץ) 21 קילו־בייט Roipi תגובה למעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
08:17, 20 בדצמבר 2017 1PHWCircuit.png (קובץ) 10 קילו־בייט Roipi מעגל יישור חד-מופעי חד-דרכי 1
16:11, 19 בדצמבר 2017 1PHWRectifiedWithCap.png (קובץ) 41 קילו־בייט Roipi צורת הגל על העומס במיישר חד דרכי עם מסנן קיבולי 1
14:17, 19 בדצמבר 2017 SineWithDC.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi גל סינוס עם סימון של מתח-ממוצע ומתח-מירבי 1
11:20, 19 בדצמבר 2017 Rectification3PFW.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi מיישר תלת-מופעי דו-דרכי 1
11:19, 19 בדצמבר 2017 Rectification3PHW.png (קובץ) 17 קילו־בייט Roipi מיישר תלת-מופעי חד-דרכי 1
11:17, 19 בדצמבר 2017 Rectification1PFW.png (קובץ) 16 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי דו-דרכי 1
10:56, 19 בדצמבר 2017 Rectification1PHW.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי חד דרכי 1
21:16, 18 בדצמבר 2017 MIDGAM114.JPG (קובץ) 1.12 מגה־בייט Roipi מידגם 114 - תלת-מופעי חד/דו דרכי 1
21:02, 18 בדצמבר 2017 MIDGAM89.JPG (קובץ) 677 קילו־בייט Roipi מידגם 89 - יישור חד-מופעי חד ודו-דרכי 1
20:19, 18 בדצמבר 2017 TwoPhaseCapIn3withL5H100Ohm.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי דו-דרכי עם סליל וקבל בכניסה 1
20:18, 18 בדצמבר 2017 TwoPhaseCapOut2withL5H100OhmMaxVolt.png (קובץ) 13 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי דו-דרכי עם סליל וקבל במוצא 1
20:17, 18 בדצמבר 2017 TwoPhaseNoCap1withL5H100Ohm.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר דו-דרכי חד מופעי עם סליל ללא קבל 1
20:16, 18 בדצמבר 2017 TwoPhaseNoCap1withR120.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi מיישר דו-דרכי חד-מופעי עם נגד ללא קבל 1
20:15, 18 בדצמבר 2017 TwoPhaseCapIn3.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר דו-דרכי עם קבל בכניסה 1
20:14, 18 בדצמבר 2017 TwoPhaseCapOut2.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר דו-דרכי עם קבל במוצא 1
20:12, 18 בדצמבר 2017 OnePhaseCapIn3withL5H100Ohm.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי עם סליל וקבל בכניסה 1
20:11, 18 בדצמבר 2017 OnePhaseCapOut2withL5H100Ohm.png (קובץ) 15 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי עם סליל וקבל במוצא 1
20:10, 18 בדצמבר 2017 OnePhaseNoCap1withL5H100Ohm.png (קובץ) 14 קילו־בייט Roipi מיישר חד-מופעי עם סליל ללא קבל 1

הדף הראשון
הדף הראשון
הדף האחרון
הדף האחרון