מהלך ניסוי מעגלים בזרם חילופין: הבדלים בין גרסאות

מתוך מעבדת מבוא בחשמל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
(יצירת הדף והוספת רשימת הציוד)
 
(השלמת מהלך הניסוי)
שורה 11: שורה 11:
 
== מכשור בעמדה ==
 
== מכשור בעמדה ==
 
<gallery>
 
<gallery>
DHR40-1.JPG|link=[[ספק כוח מיוצב]]|[[ספק כוח מיוצב]] (למתח ישר)
 
 
34405A.png|link=[[רב-מודד ספרתי]]|[[רב-מודד ספרתי]]
 
34405A.png|link=[[רב-מודד ספרתי]]|[[רב-מודד ספרתי]]
 
Agilent33220A.jpg|link=[[מחולל אותות]]|[[מחולל אותות]]
 
Agilent33220A.jpg|link=[[מחולל אותות]]|[[מחולל אותות]]
שורה 23: שורה 22:
 
IsolationTransformer.png|link=[[רכיבים#שנאי בידוד]]|[[רכיבים#שנאי בידוד|שנאי בידוד]]
 
IsolationTransformer.png|link=[[רכיבים#שנאי בידוד]]|[[רכיבים#שנאי בידוד|שנאי בידוד]]
 
Bananas.PNG|link=[[רכיבים#כבלים]]|6 כבלי [[רכיבים#כבלים|בננות]]
 
Bananas.PNG|link=[[רכיבים#כבלים]]|6 כבלי [[רכיבים#כבלים|בננות]]
BNC-BNC.PNG|link=[[רכיבים#כבלים]]|3 כבל [[רכיבים#כבלים|BNC-BNC]]
+
BNC-BNC.PNG|link=[[רכיבים#כבלים]]|3 כבלי [[רכיבים#כבלים|BNC-BNC]]
 
BNC-Bananas.PNG|link=[[רכיבים#כבלים]]|3 כבלי [[רכיבים#כבלים|בננה-BNC]]
 
BNC-Bananas.PNG|link=[[רכיבים#כבלים]]|3 כבלי [[רכיבים#כבלים|בננה-BNC]]
 
</gallery>
 
</gallery>
שורה 31: שורה 30:
 
* דקדת סלילים או קופסת מתכת המכילה סליל וקבל: C=8.3nF , L=84mH
 
* דקדת סלילים או קופסת מתכת המכילה סליל וקבל: C=8.3nF , L=84mH
 
* או ערכת ניסוי 2
 
* או ערכת ניסוי 2
 +
 +
= מהלך הניסוי =
 +
<u>הערה:</u> לפני תחילת כל ניסוי מידדו בעזרת ה[[רב-מודד ספרתי|רמ"ס]] את ערכי הנגדים והקבלים לאימות ערכיהם.
 +
 +
== מעגל RC טורי ==
 +
[[File:RCAC.svg|thumb|left|upright=1.5|<figure id="fig:rcac"><caption>מעגל RC - מסנן מעביר גבוהים</caption> עם כניסת זרם-חילופין</figure>]]
 +
הרכיבו את המעגל המתואר ב<xr id="fig:rcac"/>. חברו את המעגל ל[[מחולל אותות]] דרך [[רכיבים#שנאי בידוד|שנאי בידוד]]. קבעו את חיבור האדמה במעגל כך שתוכלו לראות ב[[משקף תנודות]] את מתח הקבל ומתח הנגד בו-זמנית. כוונו את תפוקת המחולל ל5V<sub>P-P</sub>. וודאו שהמתח לא ישתנה במשך הניסוי.
 +
# חשבו את תדר-הברך של המעגל עבור שני קבועי זמן &tau;=RC שונים:
 +
#* C=0.1&mu;F, R=500&Omega;
 +
#* C=0.1&mu;F, R=2500&Omega;<br/>
 +
# עבור <u>כל אחד משני קבועי הזמן</u> להם חישבתם את תדר-הברך, מידדו את המתח (RMS) על פני הנגד ועל פני הקבל בחמש תדירויות שונות מתחת לתדר-הברך, חמש תדירויות שונות מעל לתדר-הברך, ובתדר הברך עצמו, בתחום 50Hz < f < 10kHz.
 +
# עבור אחד מקבועי הזמן (לפי בחירתכם ב[[מעגלים בזרם חילופין#מעגלי סינון|שאלת הכנה]]), מידדו את הפרש-הפאזה בין מתח-הנגד למתח-המקור ובין מתח-הקבל למתח-המקור בשלושה תדרים: נמוך מתדר-הברך, גבוה מתדר-הברך ובתדר-הברך (כלומר שלוש דיאגרמות פאזוריות).
 +
{{gap}}
 +
 +
== מעגל מזיז מופע ==
 +
[[File:PhaseShifterSetup.png|thumb|left|upright=2|<figure id="fig:phaseshiftsetup"><caption>מערך ליצירת הפרש-מופע</caption></figure>]]
 +
הרכיבו את המעגל המתואר ב<xr id="fig:phaseshiftsetup"/>. הציפו את ה[[מחולל אותות|מחולל]] באמצעות [[רכיבים#שנאי בידוד|שנאי הבידוד]]. קבעו את ערכם של הנגדים R<sub>1</sub> ו- R<sub>2</sub> זהים ל-500&Omega; או 1k&Omega;. כוונו את ה[[מחולל אותות]] למתח-המוצא של 5V<sub>P-P</sub> ולתדירות  של 1kHz. חברו את ה[[משקף תנודות]] למדידת מתח-המוצא V<sub>OUT</sub> בערוץ אחד ואת V<sub>R1</sub> בערוץ השני (שימו לב שמתח-הנגד V<sub>R1</sub> שווה לחצי מתח-המקור). קבעו את האדמה במעגל בצומת שבין R<sub>2</sub>-R<sub>1</sub> (הנקודה Z באיור). שנו את R בתחום  50Ω – 50 KΩ. עבור כל ערך של R:
 +
# מידדו את המתחים של V<sub>OUT</sub> ו-V<sub>R1</sub> (משרעת או RMS) כפי שהן מתקבלות על ה[[משקף תנודות]].
 +
# מידדו את זווית-המופע בין שני המתחים בעזרת [[wikipedia:Lissajous curve|עקומי ליסאז'ו]] (העבירו את הסקופ למצב X-Y ורשמו את מצב הבוררים). רשמו את ערכי הנגד המשתנה R, הגורמים להזזת מופע בין 0&deg; ל-180&deg;, בקפיצות.
 +
{{gap}}
 +
 +
== מעגל RLC מעביר פס ==
 +
[[File:LCRSeries.svg|thumb|left|upright=2|<figure id="fig:lcr"><caption>מעגל RLC מעביר פס עם הנחתת מתח</caption></figure>]]
 +
[[File:RLCSeries.svg|thumb|left|upright=2|<figure id="fig:rlc"><caption>מעגל RLC מעביר פס עם העלאת מתח</caption></figure>]]
 +
 +
=== הנחתת מתח ===
 +
הרכיבו את המעגל המתואר ב<xr id="fig:lcr"/>
 +
* מידדו את <u>מתח היציאה</u> ואת <u>הפרש-הפאזה</u> בין V<sub>OUT</sub> ל-V<sub>IN</sub> כפונקציה של התדירות.
 +
* רשמו את תוצאות המדידה.
 +
* הקפידו לשמור על מתח-כניסה קבוע של 5V<sub>P-P</sub> כאשר תחום התדירות הוא כפי שקבעתם ב[[מעגלים בזרם חילופין#מעגלי סינון מעבירי-פס (מעגל תהודה RLC טורי)|שאלת הכנה]].
 +
 +
=== העלאת מתח ===
 +
בדיקת תגובת אמפליטודה של מעגלים המתוארים ב<xr id="fig:lcr"/> וב<xr id="fig:rlc"/> באמצעות [[מחולל אותות#סריקת תדרים|סריקת תדרים]].
 +
 +
חברו את המעגל המתואר ב<xr id="fig:rlc"/>. השתמשו ב[[מחולל אותות]] כסורק-תדרים לקבלת תגובת-אמפליטודה. לאחר קבלת תגובת-אמפליטודה על ה[[משקף תנודות]] שנו את ערכו של הנגד R ובחנו את השפעת השינוי. עירכו מספר מדידות לקבלת התלות בין מקסימום האמפליטודה לערך הנגד. שמרו את התוצאות, רשמו את ערכי הנגד והאמפליטודה. חזרו על המדידה עבור המעגל השני (<xr id="fig:lcr"/>).
 +
{{gap}}
 +
 +
= דו"ח מסכם =
 +
על הדו"ח המסכם להיות בנוי בהתאם למהלך הניסוי. חזרו וקיראו את [[{{SITENAME}}#הוראות ונהלים|הנחיות כתיבת הדו"ח]].
 +
# הציגו רקע עיוני קצר בתחילת הדו"ח המסכם. בתחילת כל סעיף תוצג רשימת ערכי הרכיבים במעגל, ויוצג תרשים המעגל. יש לציין את יחידות המדידה של המתחים והזרמים.
 +
# ערכו בצורה מסודרת את תוצאות-המדידות. השוו את הגרפים שקיבלתם לאלו שחושבו בשאלת ההכנה.
 +
# נתחו את התוצאות בהרחבה והשוו אותן לתוצאות שקיבלתם מתוך החישובים התיאורטיים בדו"ח המכין.
 +
# הסבירו מהם מקורות השמות 'מעגל מעביר גבוהים' ו-'מעגל מעביר נמוכים'. כיצד ניתן לדעתכם להרכיב מעגל מעביר-פס ממעגלים אלה?
 +
# בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים ציינו זאת ונסו להסביר את הגורם לחוסר ההתאמה.

גרסה מתאריך 17:45, 22 ביולי 2017

הערה חשובה: נא לבדוק בתוכנית העבודה של הקורס אם אתם אמורים לעשות ניסוי זה השבוע כיוון שהחל מניסוי 2 (בעמוד זה) - הניסויים אינם מתבצעים לפי הסדר.

1 מטרת הניסוי

 • בדיקת ההיענות לתדירות של מעגלים חשמליים כשהם מוזנים ממקור מתח חילופין סינוסי.
 • הכרת מספר מעגלים שימושיים:
  1. מעגלי RC המשמשים כמסננים
  2. מעגל משנה זווית מופע
  3. מעגל תהודה טורי

2 ציוד לניסוי

2.1 מכשור בעמדה

2.2 ציוד מהמחסן

בנוסף:

 • שני נגדים זהים, בגדלים 500Ω או 1kΩ.
 • דקדת סלילים או קופסת מתכת המכילה סליל וקבל: C=8.3nF , L=84mH
 • או ערכת ניסוי 2

3 מהלך הניסוי

הערה: לפני תחילת כל ניסוי מידדו בעזרת הרמ"ס את ערכי הנגדים והקבלים לאימות ערכיהם.

3.1 מעגל RC טורי

איור 1: מעגל RC - מסנן מעביר גבוהים עם כניסת זרם-חילופין

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 1. חברו את המעגל למחולל אותות דרך שנאי בידוד. קבעו את חיבור האדמה במעגל כך שתוכלו לראות במשקף תנודות את מתח הקבל ומתח הנגד בו-זמנית. כוונו את תפוקת המחולל ל5VP-P. וודאו שהמתח לא ישתנה במשך הניסוי.

 1. חשבו את תדר-הברך של המעגל עבור שני קבועי זמן τ=RC שונים:
  • C=0.1μF, R=500Ω
  • C=0.1μF, R=2500Ω
 2. עבור כל אחד משני קבועי הזמן להם חישבתם את תדר-הברך, מידדו את המתח (RMS) על פני הנגד ועל פני הקבל בחמש תדירויות שונות מתחת לתדר-הברך, חמש תדירויות שונות מעל לתדר-הברך, ובתדר הברך עצמו, בתחום 50Hz < f < 10kHz.
 3. עבור אחד מקבועי הזמן (לפי בחירתכם בשאלת הכנה), מידדו את הפרש-הפאזה בין מתח-הנגד למתח-המקור ובין מתח-הקבל למתח-המקור בשלושה תדרים: נמוך מתדר-הברך, גבוה מתדר-הברך ובתדר-הברך (כלומר שלוש דיאגרמות פאזוריות).


3.2 מעגל מזיז מופע

איור 2: מערך ליצירת הפרש-מופע

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 2. הציפו את המחולל באמצעות שנאי הבידוד. קבעו את ערכם של הנגדים R1 ו- R2 זהים ל-500Ω או 1kΩ. כוונו את המחולל אותות למתח-המוצא של 5VP-P ולתדירות של 1kHz. חברו את המשקף תנודות למדידת מתח-המוצא VOUT בערוץ אחד ואת VR1 בערוץ השני (שימו לב שמתח-הנגד VR1 שווה לחצי מתח-המקור). קבעו את האדמה במעגל בצומת שבין R2-R1 (הנקודה Z באיור). שנו את R בתחום 50Ω – 50 KΩ. עבור כל ערך של R:

 1. מידדו את המתחים של VOUT ו-VR1 (משרעת או RMS) כפי שהן מתקבלות על המשקף תנודות.
 2. מידדו את זווית-המופע בין שני המתחים בעזרת עקומי ליסאז'ו (העבירו את הסקופ למצב X-Y ורשמו את מצב הבוררים). רשמו את ערכי הנגד המשתנה R, הגורמים להזזת מופע בין 0° ל-180°, בקפיצות.


3.3 מעגל RLC מעביר פס

איור 3: מעגל RLC מעביר פס עם הנחתת מתח
איור 4: מעגל RLC מעביר פס עם העלאת מתח

3.3.1 הנחתת מתח

הרכיבו את המעגל המתואר באיור 3

 • מידדו את מתח היציאה ואת הפרש-הפאזה בין VOUT ל-VIN כפונקציה של התדירות.
 • רשמו את תוצאות המדידה.
 • הקפידו לשמור על מתח-כניסה קבוע של 5VP-P כאשר תחום התדירות הוא כפי שקבעתם בשאלת הכנה.

3.3.2 העלאת מתח

בדיקת תגובת אמפליטודה של מעגלים המתוארים באיור 3 ובאיור 4 באמצעות סריקת תדרים.

חברו את המעגל המתואר באיור 4. השתמשו במחולל אותות כסורק-תדרים לקבלת תגובת-אמפליטודה. לאחר קבלת תגובת-אמפליטודה על המשקף תנודות שנו את ערכו של הנגד R ובחנו את השפעת השינוי. עירכו מספר מדידות לקבלת התלות בין מקסימום האמפליטודה לערך הנגד. שמרו את התוצאות, רשמו את ערכי הנגד והאמפליטודה. חזרו על המדידה עבור המעגל השני (איור 3).

4 דו"ח מסכם

על הדו"ח המסכם להיות בנוי בהתאם למהלך הניסוי. חזרו וקיראו את הנחיות כתיבת הדו"ח.

 1. הציגו רקע עיוני קצר בתחילת הדו"ח המסכם. בתחילת כל סעיף תוצג רשימת ערכי הרכיבים במעגל, ויוצג תרשים המעגל. יש לציין את יחידות המדידה של המתחים והזרמים.
 2. ערכו בצורה מסודרת את תוצאות-המדידות. השוו את הגרפים שקיבלתם לאלו שחושבו בשאלת ההכנה.
 3. נתחו את התוצאות בהרחבה והשוו אותן לתוצאות שקיבלתם מתוך החישובים התיאורטיים בדו"ח המכין.
 4. הסבירו מהם מקורות השמות 'מעגל מעביר גבוהים' ו-'מעגל מעביר נמוכים'. כיצד ניתן לדעתכם להרכיב מעגל מעביר-פס ממעגלים אלה?
 5. בכל מקרה בו התוצאות המדודות אינן תואמות את הערכים המחושבים ציינו זאת ונסו להסביר את הגורם לחוסר ההתאמה.