מהלך בוחן מסכם

מתוך מעבדה למעגלים אלקטרוניים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

==

הוראות לבוחן המסכם (20% מציון המעבדה)


מהלך הבוחן:

הבוחן המסכם יתקיים במתכונת בוחן הכניסה למעבדה שהתקיים בתחילת הסמסטר

כל סטודנט יקבל 3 מטלות אקראיות מתוך כלל הניסויים שהתקיימו במהלך הסמסטר,

ועליו לבצע את המטלות ולקבל תוצאות נכונות בזמן מוגדר של עד שעתיים מתחילת הבוחן (שעה וחצי נטו).

כל סטודנט נבחן באופן אישי (ללא בני זוג),

הבוחן יתנהל בשני מחזורים, 16 סטודנטים יבחנו בשעתיים הראשונות, ולאחר שיסיימו,

יבחנו 16 סטודנטים נוספים. הכניסה תהייה לפי רשימות שיהיו על דלת המעבדה

סטודנט אשר יגיע לניסוי לא ביום שהוא רשום אליו,(בתיאום), יירשם בסוף הרשימה וייחכה לתורו.

מייד בתום השעתיים מתחילת המושב יופסק הבוחן לקבוצה הראשונה על מנת לאפשר לקבוצה השניה להיבחן

הציון לבוחן יינתן על פי התנהלות הבוחן, איכות התוצאות, והספק המטלות.

כישלון בבוחן לא יחשב ככישלון כבכל אחד מהניסויים האחרים לאמור:

הכישלון לא נכלל במניין הכישלונות הקובעים כישלון בקורס, ולכן סטודנט שייכשל בבוחן

או לא יבצעו, וצבר שני כישלונות עד כה, לא ייכשל בקורס כולו.

סטודנטים אשר לא יגיעו במועד ובלי תאום עם אחראי המעבדה, עלולים שלא להבחן עקב חוסר מקום וזמן במושב בו הגיעו בלי תיאום,

                והדבר יהיה באחריותם הבלעדית.

השלמה לבוחן המסכם יתבצע רק לסטודנטים שנבצר מהם להבחן עקב שירות מילואים או אישפוז מגובה באישור בבית חולים.

ההשלמה תתקיים במועד מוסכם במהלך תקופת המבחנים.


בהצלחה


מרכז המעבדה.