מהלך בוחן כניסה

מתוך מעבדה למעגלים אלקטרוניים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
  • במהלך בוחן הכניסה כל סטודנט יקבל באופן אקראי שלש שאלות מתוך שאלות ההכנה.
  • הסטודנט יבנה את המעגלים בהתאם למטלות שקיבל ויבצע את המדידות הדרושות בשאלה.
  • משך הבוחן עד שעתיים.
  • לצורך כך יחולק כל מושב לשני חלקים.
    • החלק הראשון יתחיל בשעה היעודה,כל מושב יכיל 16 סטודנטים .
    • החלק השני יתחיל שעתיים לאחר מכן. ויכיל את 16 הסטודנטים האחרים.
  • סטודנט אשר יכשל בבוחן זכאי למועד נוסף במהלך השבוע השוטף.