הוראות המעבדה

מתוך מעבדה למעגלים אלקטרוניים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מעבדת מעגלים 361.1.3093

 1. המעבדה מתחילה בשעה עגולה + 10 דקות. לדוגמא, אם זמן המושב רשום 9-13, אזי המושב מתחיל בשעה 9:10 ומסתיים בשעה 13:00. המאחר למעבדה לא יורשה להיכנס.
 2. בתחילת כל מעבדה יתקיים בוחן כניסה למעבדה.
 3. ציון עובר בבוחן כניסה למעבדה - 50. מי שנכשל בבוחן כניסה חייב לבצע את הניסוי וציונו המקסימאלי יהיה 50
 4. ציון עובר בביצוע - 50.
 5. ניתן לצבור עד 2 כשלונות. מי שנכשל פעם שלישית, בין אם בבוחן או בביצוע - נכשל בניסוי כולו.
 6. יש להופיע למעבדה עם דו"ח מכין קבוצתי (אחד לקבוצה) מלא. הצגת דו"ח מלא לפני תחילת הניסוי מהווה תנאי כניסה. כל השותפים חייבים להגיש במודל כל אחד בנפרד (שני דוחות לכל זוג).
 7. חוברת המעבדה, לוח זמני מעבדות, ספרי מפרט למכשירים ומידע נוסף ניתן להוריד מאתר המעבדה:http://www.ee.bgu.ac.il/~circlab
 8. משקלי הציונים: 10% דו"ח מכין, 40% בוחן כניסה, 50% ביצוע הניסוי.
 9. אין לעזוב את עמדת העבודה בזמן הניסוי.
 10. בסיום ביצוע הניסוי תתקיים שיחת סיכום עם המדריך להערכת איכות התוצאות וציון הביצוע (במקום דו"ח מסכם).
 11. אין השלמות במעבדה, מלבד המקרים הבאים:
  • מילואים או אשפוז של יותר מ-22 ימים. מי שהפסיד עד שלושה ניסויים - אינו חייב להשלים, את השאר (הפסד רביעי והלאה) - חייב להשלים.
  • מילואים או אשפוז של 5 עד 22 ימים. מי שהפסיד עד שני ניסויים - אינו חייב להשלים, את השאר (הפסד שלישי והלאה) - חייב להשלים. לדוגמא: סטודנט אשר החסיר שתי מעבדות עקב מילואים ונכשל במעבדה נוספת יהיה חייב להשלים מעבדה אחת (אחרת זה אומר שהוא לא עשה 3 מעבדות).
  • מילואים או אשפוז (לא אישור מקופת-חולים) של פחות מ-5 ימים ברציפות - חייב להשלים.
  • ההשלמות יתבצעו במהלך סבב הניסויים, או במידה ויהיה שבוע ההשלמות, בתאום עם מדריך הניסוי.
 12. מי שהחסיר ניסוי עקב אחת הסיבות הנ"ל חייב למסור את אישור ההיעדרות (צילום של מכתב שחרור מבית חולים או אישור ביצוע מילואים) לאחראי מעבדה במייל.
 13. מי שהחסיר ניסוי ללא תיאום וללא סיבה מקבל 0 באותו ניסוי.
 14. במקרה של בעיה ניתן לפנות למְרַכֵּז-המושב (עוזרי ההוראה) ובמקרה של בעיה חריגה יש לפנות למְרַכֵּז-המעבדה.
 15. הוראות אלה באות להשלים את הכתוב בחוברת המעבדה.
 16. הופעה: יש לבוא עם נעליים סגורות, לא תתאפשר כניסה ללא נעליים סגורות מטעמי בטיחות.

בברכה,

ישראל בויום

מרכז המעבדה

isbuium@bgu.ac.il