דרישות לכתיבת דוחות

 

הדוחות ייערכו בצורה ברורה ומסודרת, ובכתב קריא.

הסטודנטים אשר מסיבה כלשהי לא מצליחים לכתוב בכתב ברור מתבקשים לערוך דוחות במחשב.

אין דרישה לכתוב דוח גדול אלא ענייני!

 

דוח מכין

 יכלול הסבר תיאורטי (קצר וענייני),

 הסבר קצר לגבי מדגם ומערך הבדיקה של הניסוי (כך שישקף הבנה של מטרת הניסוי ודרכי מדידה)

 וטיפול בשאלות הכנה.

 

דוח מסכם

 יכלול תוצאות המדידות עם ההסברים הרלוואנטיים כגון:

 מטרת הבדיקה, דרך מדידה (מערך המדידה)

 וניתוח התוצאות.

 במידת הצורך יש להוסיף צורות הגלים.

 את התוצאות המספריות יש לערוך בטבלה ובגרף.

בסוף הדוח ייוצגו מסקנות כלליות.

 

דרישות לדוח-פרוייקט

 

1       להציג רקע תאורתי עבור הנושא של הניסוי

2       לבחור טופולוגיה מתאימה (מספרות)

3       לעסות חישובים של רכיבים (מתוך מלאי זמין)

4       לבצע אנאליזה ממוחשבת (סימולציה) ב- PSPICE

5       להגדיר את המטרה והתוצאות הצפויות של כל בדיקה במהלך הניסוי

6       לתאר את מערך הבדיקה (מדגם / סכמות החיבורים)

7       להשוות תוצאות הבדיקה עם חישובים תאורתיים ולנתחן

8       לנסות להציע בדיקות נוספות