----------(01 נובמבר 2012)--------------- -----------

 

לסטודנטים הרשומים למעבדת "מעגלים אלקטרוניים מתקדמת" (36113041):

 

הודעה

 

1.   שימו לב  לניסוי  LabView   המעודכן באתר

2.   יש לקרוא וללמוד את כל הנספחים כהכנה לניסוי

3.   בשבוע הבא  (שבוע 3): הקבוצות של יום ב' לומדים לניסוי 1')

4.   תוכנית העבודה מעודכנת בסעיף Shcedule

5.   אחראי על המעבדה, מר' ישראל בויום, דואר אלקטרוני isbuium@bgu.ac.il.

6.   דואר אלקטרוני של המעבדה adcirlab@ee.bgu.ac.il.

בהצלחה

מדריכי המעבדה.