רשימת קורסים לתואר שני
סמסטר ב' 2010

מרצה מספר קורס שם הקורס
פרופ' אמיר גבע 361-2-5691 אישכול ולמידה ממוחשבת בלתי מודרכת
פרופ' שמואל בן-יעקב 361-2-5221 בעיות בתכנון מעגלים אלקטרונים 1
פרופ' אילן שלום 361-2-6331 זיהוי דיבור
361-2-8888 כתיבת סמינר מסכם
361-2-7777 כתיבת תיזה
פרופ' משה שורץ 361-2-6461 מבוא לסדרות ספרתיות
ד''ר רפי שיקלר 361-2-0926 מוליכים למחצה אורגניים ושימושיהם בתעשיית המיקרו...
ד''ר מיכאל ארליכסון 361-2-5871 מערכות תקשורת מבוססות OFDM & MIMO
פרופ' חיים פרמוטר 361-2-5991 נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה וקידוד
ד''ר דוד לבנוני 361-2-6271 נושאים נבחרים בתהליכים אקראיים
פרופ' משה שורץ 361-2-1020 סמינר מחלקתי - הרצאה
361-2-1010 סמינר מחלקתי - שמיעה
361-2-8811 סמינר מסכם
361-2-6001 עבודת גמר
פרופ' אמיר גבע 361-2-6491 עיבוד אותות גלי מוח
פרופ' ג'וזף טבריקיאן 361-2-5711 עיבוד אותות מרחבי
פרופ' חיים פרמוטר 361-2-5981 קודים אקראיים בתקשורת
פרופ' משה שורץ 361-2-5861 קידוד למערכות מאולצות
פרופ' יוסף מ. פרנצוס 361-2-3561 רגיסטרציה ושיערוך פרמטרי של עוותים
פרופ' בנימין ארזי 361-2-5471 רשתות מחשבים
פרופ' דן שדות 361-2-5571 רשתות תקשורת אופטיות
פרופ' ראובן שביט 361-2-5831 שיטות חישוביות אינטגרליות בתורת הגלים
פרופ' יוסף מ. פרנצוס 361-2-6351 שיערוך פרמטרי של שדות אקראים
פרופ' ג'וזף טבריקיאן 361-2-5461 תורת הגילוי
פרופ' ולדימיר ליאנדרס 361-2-6381 תורת המידע
פרופ' מיכאל סלונים 361-2-5281 תורת הממירים