רשימת קורסים לתואר שני
סמסטר א' 2010

מרצה מספר קורס שם הקורס
פרופ' עמיאל ישעיה 361-2-1050 אופטיקה לא לינארית
פרופ' שלמה הבא 361-2-5351 אופטיקה משולבת ושמושיה בתקשורת
פרופ‚ א. גבע 361-2-5691 אישכול ולמידה ממוחשבת בלתי מודרכת
ד''ר אילן שליש 361-2-1051 חומרים ומכשור בטכנולוגיות ואקום בתעשיית המיקרוא...
361-2-7777 כתיבת תיזה
פרופ' בעז רפאלי 361-2-0726 מבוא לאקוסטיקה
פרופ' ג'וזף טבריקיאן 361-2-6451 מבוא לתורת השערוך
ד''ר לב גולדפלד 361-2-5411 מערכות תקשורת נתונים מסתגלות
ד"ר ר. חג‚ג‚ 361-2-6291 נושאים נבחרים בעבוד ספרתי של תמונות
ד''ר אילן שליש 361-2-0826 ננוטכנולוגיה
361-2-1020 סמינר מחלקתי - הרצאה
361-2-1010 סמינר מחלקתי - שמיעה
361-2-8811 סמינר מסכם
361-2-6001 עבודת גמר
פרופ' סטנלי ישראל רוטמן 361-2-5011 עיבוד אותות ספרתי של מידע היפר ספקטרלי
פרופ' הוגו גוטרמן 361-2-5521 עקרונות לוגיקה עמומה
פרופ' אילן שלום 361-2-5171 עקרונות עיבוד אות דיבור
פרופ' שלומי ארנון 361-2-1040 פרויקט גמר בהנחיית פרופ' שלומי ארנון
ד''ר יצחק לבקוביץ 361-2-6281 שיטות אופטימיזציה
פרופ' תימור מלמד 361-2-5781 שיטות ספקטרליות בתורת הגלים
פרופ' תימור מלמד 361-2-5781 שיטות ספקטרליות בתורת הגלים
361-2-5701 שיטות שוני (דייברסיטי)
פרופ' יוסף מ. פרנצוס 361-2-5131 שערוך ספקטרום
פרופ' דב ווליך 361-2-6011 תהליכים אקראיים
פרופ' ולדימיר ליאנדרס 361-2-6381 תורת המידע
פרופ' חיים פרמוטר 361-2-3061 תורת המידע רבת משתמשים 2
פרופ' משה שורץ 361-2-6251 תורת הקידוד
ד"ר א. פיש 361-2-1090 תכנון מעגלי vlsi בהספק נמוך
פרופ' שלומי ארנון 361-2-5721 תקשורת ניידת
פרופ' דב ווליך 361-2-5971 תקשורת ספרתית מוגבלת הספק שיא