רשימת קורסים לתואר ראשון
סמסטר א' 2019

מרצה מספר קורס שם הקורס
ד"ר י. אורנשטיין 381-1-1011 מבוא למחשבים להנדסת מחשבים
מר חנן רבוא 381-1-0105 מעבדת תכנון חומרה להנדסת מחשבים
מר ז. מונץ 381-1-1021 סדנה לכתיבה אקדמית להנדסת מחשבים
381-1-0130 פרויקט הנדסי 1